I. Икономически
1 Анна Димитрова Даданска Стара Загора финанси
2 Анна Николова Джанкова Чирпан икономика
3 Антоанета Митева Радева Стара Загора счетоводна отчетност
4 Ася Хариева Николова Стара Загора счетоводна отчетност
5 Биляна Тотева Симонова Стара Загора счетоводство и контрол
6 Благовеста Алексиева Василева Казанлък икономика на вътрешната търговия
7 Богдана Иванова Джонова Стара Загора дипломиран експерт- счетоводител
8 Боряна Дочева Симеонова Казанлък финанси и кредит, счетоводна отчетност
9 Боряна Пенкова Запрянова Чирпан счетоводство и контрол
10 Бялка Златева Касабова Стара Загора данъци, одит
11 Валентин Цанев Иванов Стара Загора търговия, право
12 Ваня Илиева Колева Стара Загора икономист-администратор
13 Ваня Станева Русева Казанлък дипломиран експерт-счетоводител
14 Велика Иванова Бонева Стара Загора икономист-счетоводител
15 Вера Николова Кабзева Димитровград оценка на дълготрайни и оборотни активи
16 Веселин Димитров Димитров Казанлък счетоводна отчетност, управленски контрол, оценки на машин
17 Веселина Емилова Недялкова Стара Загора счетоводна отчетност, корпоративни финанси
18 Веселина Иванова Желева Казанлък управление на строителството
19 Веска Стефанова Стоилова Стара Загора организация на производството и управление на промишлеността
20 Виолета Николаева Наневска Стара Загора счетоводна отчетност
21 Виолета Тенева Лазарова Стара Загора счетоводна отчетност
22 Владимир Ангелов Вълчев Стара Загора дипломиран експерт-счетоводител
23 Върбан Желязков Колев Стара Загора счетоводна отчетност
24 Галина Желязкова Митева Стара Загора финанси, психология
25 Ганчо Георгиев Колев Стара Загора счетоводна отчетност, банково дело
26 Геновева Иванова Иванова Стара Загора икономика
27 Георги Антов Войчев Стара Загора счетоводна отчетност
28 Георги Иванов Иванов Чирпан икономист по промишлеността, банково дело
29 Гергана Тодорова Георгиева Стара Загора икономист-счетоводител
30 д-р по икон. Георги Димов Котаров Стара Загора икономика на материално-техническите средства
31 Даниела Вълчева Демирева Стара Загора счетоводна отчетност
32 Данка Влайкова Бонева Казанлък дипломиран експерт-счетоводител
33 Дарина Динева Карабилиева Стара Загора икономика и управление на промишлеността
34 Диана Меранзова Колева Стара Загора финанси
35 Димитрина Йорданова Пашова Стара Загора дипломиран експерт-счетоводител
36 Димитър Димов Червенков Казанлък счетоводна отчетност
37 Димитър Кънчев Тарлев Казанлък счетоводна отчетност
38 Димитър Стефанов Димитров Стара Загора счетоводна отчетност
39 Динка Желязкова Кирова Стара Загора стопанско управление
40 Динко Грозев Митев Стара Загора митнически и външнотърговски проблеми
41 Динко Иванов Динев Стара Загора счетоводство и контрол, банково дело
42 Дияна Иванова Дякова Стара Загора счетоводна отчетност
43 Донка Иванова Петрова Стара Загора данъци, одит, дипломиран експерт-счетоводител
44 Донка Иванова Стойчева Стара Загора счетоводство и контрол, аграрна икономика
45 Екатерина Щерева Янева Казанлък управление на промишлеността
46 Елена Дянкова Димова Стара Загора дипломиран експерт-счетоводител
47 Елена Колева Ангелова Стара Загора счетоводна отчетност
48 Елена Маринова Георгиева Стара Загора счетоводство и контрол
49 Елена Янкова Димитрова Раднево счетоводство и контрол
50 Елеонора Кръстева Червенков Стара Загора дипломиран експерт-счетоводител
51 Емил Павлов Златев Стара Загора счетоводство
52 Емилиян Николов Енчев Стара Загора аграрна икономика, основи на икономическата съдебна експертиза
53 Енчо Желев Иванов Стара Загора икономика, програмист на счетоводни програми
54 Жана Колева Георгиева Стара Загора финанси и кредит, публична администрация
55 Живка Стойкова Дечева Стара Загора труд и работна заплата, инженер-химик
56 Иван Атанасов Джонджоров Стара Загора икономист по отчетността, оценка на земеделски земи
57 Иван Върбанов Иванов Казанлък икономика, оценка на земеделски земи, машини и съоръжения, автотехнически експертизи
58 Иван Митев Иванов Стара Загора икономика на строителството
59 Иван Петров Антов Стара Загора счетоводна отчетност, оценка на недвижими имоти, земеделски земи и т
60 Иван Стойков Ханджиев Казанлък счетоводна отчетност
61 Иван Христов Бабинков Казанлък икономика и управление на промишлеността, икономическа 
62 Иванка Василева Карадонева Стара Загора финанси
63 Иванка Мънчева Николова Бузовград дипломиран експерт-счетоводител
64 Иванка Николова Спасова Пловдив оценка на дълготрайни и оборотни активи
65 Иванка Стефанова Чавдарова Стара Загора счетоводна отчетност, стоковед, оценка на земеделски земи
66 Иванка Тодорова Бинева Стара Загора счетоводство и контрол, аграрна икономика
67 Илияна Александрова Асенова Казанлък икономист - системен организатор
68 Ирена Георгиева Дурева Стара Загора стопанско управление
69 Ирина Желева Цонкова Стара Загора икономист-счетоводител
70 Йоана Иванова Цветкова Казанлък икономика на търговията
71 Йордан Василев Стоянов Стара Загора счетоводна отчетност
72 Катя Желева Великова Стара Загора счетоводна отчетност
73 Костадин Иванов Керацов Стара Загора счетоводна отчетност
74 Красимира Иван. Панайотова Казанлък дипломиран експерт-счетоводител.
75 Лидия Желязкова Николова Стара Загора финанси и кредит
76 Лилия Йорданова Накова Стара Загора икономика и организация на търговията
77 Лоти Бохор Андреева Стара Загора счетоводна отчетност
78 Маргарита Крумова Тонева Стара Загора икономика на търговията
79 Маргарита Миткова Попова Стара Загора финанси
80 Маргарита Николова Кичукова Стара Загора икономика на строителството
81 Мариана Димова Ангелова Димитровград оценка на дълготрайни и оборотни активи
82 Марийка Стефанова Абрашева Стара Загора търговия и маркетинг
83 Мария Венкова Христова Казанлък счетоводство и контрол
84 Мария Господинова Колева Стара Загора дипломиран експерт-счетоводител.
85 Мария Илиева Пенева Стара Загора счетоводна отчетност, международни стандарти
86 Мария Минчева Иванова Стара Загора счетоводство и контрол
87 Марин Тонев Маринов Стара Загора счетоводство и контрол
88 Милена Владимирова Миткова Стара Загора счетоводна отчетност
89 Милена Костова Христова Стара Загора счетоводство и контрол
90 Милка Маркова Ганчева Стара Загора стокознание
91 Мима Кънчева Енева Казанлък счетоводна отчетност
92 Минка Златева Христова Казанлък счетоводна отчетност
93 Минка Минева Стоянова Стара Загора икономист-финансист
94 Минка Минчева Тонева Стара Загора управление и планиране на народното стопанство
95 Минка Христова Славова Казанлък икономика на промишлеността
96 Минчо Кънчев Кънев Чирпан икономист, оценка на недвижими имоти и земеделски земи
97 Митко Йовчев Делев Стара Загора стоковед
98 Наталия Бориславова Петрова София организация в производството и управление в търговията
99 Неделчо Христов Недялков Стара Загора счетоводна отчетност
100 Нели Димитрова Шопова Казанлък дипломиран експерт-счетоводител
101 Нечо Тотев Лесов Стара Загора счетоводна отчетност
102 Николай Стоянов Стоянов Стара Загора счетоводство и контрол
103 Огнян Николов Бюлбюлев Свиленград икономист-счетоводител, банки и банково дело, оценка на машини и съоръжения, оценка на недвижими имоти и земеделски земи
104 Пенка Георгиева Начева Стара Загора икономист по строителството
105 Пенка Господинова Овчарова Чирпан счетоводна отчетност
106 Пенка Мартинова Колева Стара Загора счетоводна отчетност
107 Пенка Славова Павлова Стара Загора дипломиран експерт-счетоводител
108 Пеньо Цанев Димиев Стара Загора икономика на промишлеността
109 Петър Гатев Пъдарски Казанлък финанси и кредит
110 Пламен Николаев Петков Стара Загора икономика на търговията
111 Радка Атанасова Димитрова Стара Загора счетоводна отчетност
112 Радка Димитрова Стойчева Стара Загора счетоводна отчетност
113 Радка Славова Сирекова Стара Загора счетоводна отчетност
114 Радослав Стойков Христов Стара Загора икономика, социология
115 Радост Тодорова Василева Стара Загора икономика
116 Радостина Ганчева Червенкова Стара Загора макроикономика, финанси
117 Радостина Димитрова Атанасова Стара Загора счетоводство и контрол
118 Радостина Иванова Мурджева Стара Загора счетоводство и контрол, финанси
119 Росица Иванова Танева Стара Загора икономист-счетоводител
120 Росица Маринова Моллова Стара Загора икономика на транспорта, публична администрация, съдебно-технически експертизи
121 Росица Радкова Николова-Стефанова Казанлък финанси, социална и политическа психология
122 Руска Ботева Стойчева Стара Загора счетоводство и финанси
123 Руска Нанева Иванова Стара Загора счетоводна отчетност
124 Сашо Пейчев Славов Стара Загора икономика на строителството
125 Светла Илиева Георгиева Стара Загора счетоводство и контрол, технология на машиностроенето и металорежещите машини, оценка на машини и съоръжения
126 Светломира Рафаилова Пантелеева Стара Загора счетоводство и контрол, икономика на индустрията, международни счетоводни стандарти
127 Севдалина Стоянова Стоянова Стара Загора счетоводна отчетност
128 Симеон Цилов Нейчев Стара Загора финанси
129 Славей Петров Начев Стара Загора счетоводна отчетност
130 Соня Колева Стефанова Стара Загора икономист-счетоводител, международни счетоводни стандарти
131 Станимир Стоянов Хаджиев Стара Загора аграрна икономика, съдебни експертизи - оценка на стопанско имущество
132 Станка Добрева Христова Стара Загора счетоводство и контрол
133 Стефан Иванов Сутров Стара Загора счетоводна отчетност
134 Стефан Костадинов Стефанов с. Енина счетоводна отчетност
135 Стефанка Атанасова Василева Стара Загора счетоводна отчетност
136 Стоян Иванов Стоянов Стара Загора мениджмънт
137 Стоянка Михайлова Петкова Стара Загора счетоводна отчетност
138 Съби Стоянов Стоянов Стара Загора финанси, счетоводна отчетност
139 Събка Димова Стефанова Стара Загора икономист, оценка на недвижими имоти
140 Таня Борисова Коларска Стара Загора управление на индустрията
141 Татяна Енчева Букова с. Брестовица оценка на дълготрайни и оборотни активи
142 Тенчо Стефанов Руканов Стара Загора икономика на строителството, мениджмънт
143 Теодора Иванова Иванова Чирпан икономист-счетоводител, банково дело, международни счетоводни стандарти
144 Тодор Ганчев Иванов Стара Загора стоковед
145 Тодор Кирилов Крендов Стара Загора управление на строителството
146 Томинка Митева Паскалева Стара Загора счетоводство, финанси и контрол
147 Тянка Иванова Захариева Казанлък дипломиран експерт-счетоводител
148 Христина Петрова Момчилова Стара Загора счетоводство и контрол
149 Христо Атанасов Христов Стара Загора финанси
150 Христо Василев Тодоров Стара Загора икономика и управление на промишлеността
151 Христо Георгиев Христов Пловдив оценка на дълготрайни и оборотни активи
152 Христослава Веселинова Георгиева Стара Загора икономическа информатика
153 Цветана Георгиева Дечева Стара Загора счетоводна отчетност, финанси
154 Цветанка Стефанова Петрова Казанлък счетоводство и контрол
155 Чавдар Георгиев Златев Пловдив оценка на дълготрайни и оборотни активи
156 Шинко Георгиев Забунов Хасково оценка на дълготрайни и оборотни активи
157 Янка Танева Танева Стара Загора икономист- счетоводител
II. Технически
1 Албена Иванова Тодорова Стара Загора хидро- и пневмотехника
2 Александър Колев Ганев Стара Загора машиностроене
3 Андрей Иванов Дечев Стара Загора радиоелектроника, икономика
4 Андрей Петров Иванов Стара Загора минно инженерство
5 Благой Петров Димитров Стара Загора машиностроене
6 Борис Стоянов Курдов Стара Загора електротехника
7 Боряна Панайотова Манолова Стара Загора подемно-транспортни машини
8 Бончо Русев Братанов Стара Загора селскостопанска техника
9 Валентина Ангелова Желева Стара Загора електроенергетика
10 Ваня Иванова Георгиева Стара Загора автоматизация на производството на хранителната и вкусова промишленост
11 Васил Динев Ганев Гълъбово минен инженер - технология на минното производство, ремонт на ръчно огнестрелно оръжие
12 Васил Танев Стайков Стара Загора радиоелектронна техника, експерт по криминалистика
13 Веселин Панчев Партенев Стара Загора изчислителна техника
14 Галина Колева Христозова Стара Загора силнотокова електротехника, приложна психология
15 Георги Михайлов Шишков Казанлък електроинженер
16 Господинка Иванoва Танчева Стара Загора хранителна промишленост
17 Гошо Генов Георгиев Стара Загора технология на машиностроенето и технология на металите, оценка на цели държавни и общински предприятия, оценка на машини и съоръжения, оценка на недвижими имоти и земеделски земи
18 Десислава Иванова Танева Стара Загора електроинженер
19 Димитрина Динева Кирчева Стара Загора минна електромеханика
20 Димитър Денев Димитров Стара Загора електроинженер-метролог, електрически и механични измервания, измерване на обем и разход на течности и горива
21 Димитър Станков Александров Стара Загора електроинженер, безопасност и охрана на труда
22 Димитър Тодоров Тодоров Стара Загора механично уредостроене
23 Димо Киров Василев Стара Загора корабни машини и съоръжения
24 Динко Тотев Тотев Чирпан двигатели с вътрешно горене
25 Здравка Димитрова Вълчева Стара Загора инженер-химик
26 Здравко Янчев Янчев Стара Загора машиностроене
27 Иван Валентинов Вълчев Стара Загора комуникационна, съобщителна техника, компютърна техника
28 Иван Дочев Чакъров Казанлък машинен инженер - двигатели с вътрешно горене, автотехнически експертизи
29 Иванка Първанова Атанасова Стара Загора технология на силикатите
30 Иванка Славчева Пакиданска София инж. текстилна техника
31 Иванка Станчева Нанкова Стара Загора геометрични измервания
32 д-р инж. Ивко Пенков Иванов Варна технология на металите, ДВГ, автоексперт
33 Иво Костадинов Иванов Стара Загора машинни технологии, електроенергетика, счетоводство и контрол
34 Илия Вълчев Джабарски Стара Загора хидро-, пневмотехника, помпи и помпени системи, ремонт на енергетично оборудване, оценка на машини и съоръжения, автоексперт- оценител
35 Костадин Радев Костадинов Стара Загора инженер-химик
36 Костадин Стефанов Вълдобрев Стара Загора хранителна промишленост и химическо машиностроене
37 Красимир Ненчев Ташков Казанлък автоматизация на производството - проектиране на гражданско и специално производство
38 Кръстьо Русев Кръстев Стара Загора технология на машиностроенето и уредостроенето, оценки на машини и съоръжения
39 Лазар Колев Лазаров Стара Загора двигатели с вътрешно горене
40 Наско Иванов Маджаров Стара Загора подемно-транспортни и строителни машини
41 Никола Стефанов Георгиев Стара Загора технология на машиностроенето, промишлена електроника
42 Николай Тенев Колев Стара Загора механично уредостроене
43 Петко Тодоров Георгиев Стара Загора ел. снабдяване и обзавеждане
44 Петър Дончев Петров Стара Загора електроинженер
45 Петър Митев Джадъгюлиев Стара Загора митнически и външнотърговски проблеми, оценка на оборотни и дълготрайни активи, оценка на машини и съоръжения
46 Росица Дончева Костадинова Стара Загора радиотехника
47 Руен Петров Павлов Стара Загора инж. химия
48 Светла Костадинова Тачева Стара Загора радиотехника
49 Светослав Димитров Диамандиев Стара Загора машиностроене
50 Славчо Господинов Кисьовски Стара Загора компютърна техника
51 Станислав Генков Станилов Стара Загора радиоелектроника
52 Стефан Милков Петров Стара Загора компютърни системи и технологии
53 Стефан Русев Велев Стара Загора механично уредостроене
54 Стоянка Стоянова Иванова Стара Загора инженер-технолог в хранително-вкусовата промишленост
55 Тихомир Минчев Зюмбюлев Стара Загора химическо машиностроене
56 Тихомир Митев Трифонов Стара Загора инженерна геоекология
57 Тодор Тодоров Атанасов Стара Загора технология на машиностроенето
58 Тодорка Добрева Христова Стара Загора инж. отопление
59 Христина Иванова Терзиева Казанлък машинен инженер, оценки на машини и съоръжения
60 Христина Минчева Бъчварова-Митева Стара Загора инженер-химик, технология на пластмасите, оценка на машини и съоръжения
61 Христо Стефанов Каличков Казанлък технология на машиностроенето и металите, оценка на машини и съоръжения
62 Цветан Цонев Мирчев Казанлък технология на металорежещите машини, стопанско управление
Т р а н с п о р т
1 Александър Иванов Сaвов Стара Загора автотранспорт
2 Андрей Тодоров Андреев Казанлък технология и организация на автомобилния транспорт
3 Александър Стоянов Александров Стара Загора двигатели с вътрешно горене
4 Ангел Янков Биков Стара Загора автотранспорт, криминалистични експертизи, оценител на оборотни и дълготрайни активи
5 Валентин Василев Спасов Казанлък автотранспорт
6 Валентин Иванов Вълчев Стара Загора автотранспорт
7 Васил Тодоров Петров Стара Загора автотранспорт
8 Георги Желязков Гочев Стара Загора механизация на селското стопанство
9 Емануил Велев Стоянов Стара Загора специалист по дизелови локомотиви
10 Ивайло Русев Иванов Гълъбово транспорт и енергетика
11 Иван Вълев Иванов Стара Загора транспорт и автомобилно дело
12 Ивелин Динев Бонев Стара Загора транспортна техника
13 Калоян Матев Матев Стара Загора земеделска техника, ремонт и техническо обслужване на МПС
14 Наско Антонов Тонев Стара Загора автотранспорт
15 Николай Александров Савов Стара Загора автотранспорт
16 Николай Минчев Минчев Стара Загора автотранспорт
17 Николай Райков Колев Казанлък технология и управление на транс - порта
18 Николай Русев Карабойков Стара Загора двигатели с вътрешно горене, автоексперт- оценител, оценка на машини и съоръжения
19 Петко Танчев Петков Стара Загора трактори и кари
20 Радостина Митева Йосифова Казанлък двигатели с вътрешно горене
21 Росица Тодорова Цветкова Казанлък технология и организация на автомобилния транспорт
22 Руска Желева Нягулова Чирпан автотехника
23 Слави Николаев Николов Стара Загора трактори и кари
24 Доц. д-р Станимир Карапетков Сливен автотранспорт, механика и механични технологии
25 Таньо Златанов Дженев Стара Загора експлоатация на транспорта
26 Тихомир Александров Александров Стара Загора технология и управление на транспорта
27 Тихомир Живков Танчев Стара Загора автоексперт-оценител, аграрна икономика
28 Тодор Демирев Тодоров Стара Загора ремонт и експлоатация на автомобили
29 Тодорка Цанева Петкова с. Богомилово транспорт и енергетика
30 Христо Ганчев Христов Казанлък двигатели с вътрешно горене
III. Строителство
1 Банко Венелинов Банков Стара Загора архитектура
2 Благо Йорданов Стоев Стара Загора архитектура
3 Димитрина Стефанова Григорова Стара Загора архитектура
4 Диньо Митев Динев Стара Загора архитектура
5 Живка Стоянова Кирчева Стара Загора архитектура
6 Иван Динев Кирчев Стара Загора архитектура
7 Йордан Григоров Ангелов Чирпан железопътно строителство
8 Нина Стефанова Желева Стара Загора архитектура
9 Петър Филипов Влахов Стара Загора архитектура
10 Ангел Христов Байков Стара Загора водоснабдяване и канализации
11 Боряна Веселинова Мънева Казанлък промишлено и гражданско строителство
12 Боян Христов Симеонов Стара Загора промишлено и гражданско строителство
13 Василка Станева Динева Стара Загора водоснабдяване и канализации и санитарно инженерство (ХЕИ)
14 Величка Маринова Монева Стара Загора геодезия и картография
15 Весела Петкова Близнакова Стара Загора промишлено и гражданско строителство
16 Веска Димова Узунова-Кирова Стара Загора промишлено и гражданско строителство
17 Виолета Иванова Ангелова Стара Загора промишлено и гражданско строителство
18 Виолета Недкова Генчева Стара Загора промишлено и гражданско строителство
19 Въчо Георгиев Въчев Стара Загора промишлено и гражданско строителство
20 Генка Андонова Крушева Чирпан геодезия и картография
21 Георги Илиев Илиев Стара Загора геодезия и картография
22 Георги Николов Видев Казанлък геодезия и картография, оценка на земеделски земи
23 Господин Стайков Тотев Стара Загора геодезия и картография
24 Груда Христова Илиева Стара Загора хидростроителство
25 Диана Стойчева Христова Стара Загора промишлено и гражданско строителство
26 Димитринка Трифонова Денева Казанлък промишлено и гражданско строителство
27 Димитър Костадинов Сиреков Стара Загора промишлено и гражданско строителство
28 Димитър Недев Димитров Стара Загора промишлено и гражданско строителство
29 Димо Кирев Димов Стара Загора инженер по хидромелиоративно строителство, лиценз за оценки на машини и съоръжения
30 Донка Пеева Тачева Стара Загора промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти, оценка на земеделски земи и трайни насаждения
31 Дончо Милев Дончев Казанлък геодезия и картография
32 Евгения Петкова Панова Стара Загора промишлено и гражданско строителство
33 Екатерина Тодорова Петкова Казанлък промишлено и гражданско строителство
34 Елена Петкова Борисова Стара Загора земеустройство
35 Женя Сталева Пеева Стара Загора водоснабдяване и канализации
36 Живка Колева Кондева Стара Загора промишлено и гражданско строителство
37 Здравка Тодорова Стоева Казанлък промишлено и гражданско строителство
38 Иван Александров Иванов Стара Загора промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти, оценка на цели предприятия
39 Иван Атанасов Георгиев Стара Загора промишлено и гражданско строителство
40 Иван Видев Минчев Стара Загора геодезия и картография
41 Иван Тодоров Тодоров Стара Загора строителство и архитектура
42 Иван Сотиров Иванов Стара Загора водоснабдяване и канализация, оценка на недвижими имоти
43 Иван Христов Филипов Стара Загора промишлено и гражданско строителство
44 Илия Тодоров Пандев с. Горно Сахране водоснабдяване и канализация
45 Йовко Илиев Йовчев Стара Загора промишлено и гражданско строителство
46 Йордан Радев Радев Казанлък промишлено и гражданско строителство
47 Кольо Цанев Бошнаков с. Дунавци кадастър и регулация
48 Красимира Костадинова Златева Стара Загора водоснабдяване и канализации, педагогика
49 Лиляна Андреева Димитрова Стара Загора пътно строителство
50 Мария Вълева Генова Стара Загора промишлено и гражданско строителство
51 Марийка Георгиева Петкова Чирпан геодезия и картография
52 Мария Михайлова Пашалова Казанлък геодезия и картография
53 Милена Стойчева Димитрова Стара Загора промишлено и гражданско строителство
54 Надка Цанова Пиперова Стара Загора земеустройство, дейности по кадастъра, оценка на недвижими имоти и земеделски земи
55 Неделчо Пенев Неделчев Чирпан геодезия и картография
56 Николай Нанев Николов Стара Загора пътно строителство
57 Нина Ганчева Желязкова Стара Загора промишлено и гражданско строителство - конструкции
58 Пенка Колева Ситева Стара Загора промишлено и гражданско строителство
59 Пенка Николова Колева Стара Загора земеустройство, правоспособност за извършване дейности по кадастъра
60 Пенка Пеева Русинова Казанлък промишлено и гражданско строителство
61 Радка Митева Трендева Стара Загора технология и механизация на строителството, оценка на недвижими имоти
62 Райна Георгиева Русева Стара Загора промишлено и гражданско строителство
63 Росица Иванова Шумарева Казанлък промишлено и гражданско строителство
64 Росица Николoва Балабанова Стара Загора земеустройство
65 Румяна Лалева Присадашка Стара Загора промишлено и гражданско строителство
66 Румяна Методиева Микова Стара Загора промишлено и гражданско строителство
67 Симеон Динев Мангъров Стара Загора промишлено и гражданско строителство
68 Стефан Минчев Костадинов Стара Загора строителство и архитектура
69 Стефка Димитрова Гавраилова Стара Загора  промишлено и гражданско строителство
70 Стоянка Йорданова Николова Стара Загора пътно строителство
71 Н.с. Стоян Петров Колев Стара Загора промишлено и гражданско строителство
72 Стоян Христов Георгиев Казанлък хидротехническо строителство, оценка на недвижими имоти
73 Таня Димитрова Панчева Стара Загора промишлено и гражданско строителство
74 Таня Коева Стайкова с. Зетьово геодезия и картография
75 Тодор Георгиев Николов Стара Загора геодезия и картография
76 Тодорка Димитрова Маринова Казанлък промишлено и гражданско строителство
77 Христо Димитров Радоев Стара Загора водоснабдяване и канализации
78 Христо Желязков Христов Стара Загора промишлено и гражданско строителство
79 Христина Коева Тодорова Стара Загора промишлено и гражданско строителство
80 Цветана Димитрова Лападатова (Кадиева) Стара Загора промишлено и гражданско строителство
81 Юлий Велков Кайряков Стара Загора хидротехнически съоръжения
IV. Медицински
1 Проф. д-р Атанас Михайлов Шишков Стара Загора психиатър
2 Д-р Антонина Йорданова Калчева Стара Загора психиатър
3 Д-р Антония Иванова Терзиева Стара Загора психиатър
4 Ваня Николова Бухчева Стара Загора психолог
5 Д-р Ваня Георгиева Тешева Стара Загора психиатър
6 Виолета Василева Златанова Стара Загора психолог
7 Д-р Владимир Нейчев Трънов Стара Загора психиатър
8 Галина Димитрова Господинова Стара Загора психология, история
9 Галина Желязкова Митева Стара Загора социална и юридическа психология
10 Д-р Георги Динев Кръстев Стара Загора психиатър
11 Гергана Иванова Иванова Стара Загора психология
12 Д-р Детелина Йорданова Комсийска Стара Загора психиатър
13 Д-р Диана Михайлова Влаева Стара Загора психиатър
14 Д-р Донка Стойчева Терзиева Стара Загора психиатър
15 Д-р Екатерина Спасова Зафирова Стара Загора психолог
16 Д-р Златка Минчева Димитрова Стара Загора психиатър
17 Д-р Иван Добринов Иванов Стара Загора психиатър
18 Д-р Илина Йорданова Топчева Стара Загора психиатър
19 Д-р Калинка Димова Дребова Стара Загора психиатър
20 Камелия Филипова Мирчева-Димитрова Стара Загора психолог
21 Катя Димитрова Янулова Стара Загора психолог
22 Красимира Райчева Лазарова Стара Загора психолог
23 Д-р Людмила Христова Лозанова Стара Загора психиатър
24 Маргита Николаева Иванова Стара Загора психолог
25 Д-р Мария Николова Митева Стара Загора психиатър
26 Д-р Мими Иванова Матева Стара Загора психиатър
27 Д-р Мирослава Петкова Петкова Стара Загора психиатър
28 Д-р Пенка Димитрова Нешкова Стара Загора психиатър
29 Д-р Пенка Добрева Грозева Стара Загора психиатър
30 Д-р Радка Ботева Джелебова Стара Загора психиатър
31 Д-р Стефан Трендаф Гарванов Стара Загора психиатър
32 Д-р Тихомира Кирева Томова Стара Загора психиатър
33 Христо Стойчев Колев Стара Загора клиничен психолог
34 Д-р Емил Николов Бъчваров Стара Загора съдебна медицина
35 Доц. Мария Младенова Грозева Стара Загора съдебна медицина
36 Д-р Радостина Митева Димитрова Стара Загора съдебна медицина
37 Д-р Теодор Танков Стаматов Стара Загора съдебна медицина
38 Д-р Тодор Георгиев Пасев Стара Загора съдебна медицина
39 Д-р Тодор Георгиев Тодоров Стара Загора съдебна медицина
40 Д-р Георги Николов Шомов Стара Загора патоанатом
41 Д-р Стефан Петров Стратиев Стара Загора патоанатом
42 Д-р Стефан Николов Попов Стара Загора клинична токсикология
43 Д-р Атанас Михайлов Янкабаков Стара Загора неврохирург
44 Д-р Мариус Иванов Кирков Стара Загора неврохирург
45 Д-р Стефан Петров Шишков Стара Загора неврохирург
46 Д-р Стоян Иванов Лекушев Стара Загора неврохирург
47 Д-р Катя Вълчева Атанасова Стара Загора невролог
48 Д-р Татяна Вълчева Стоянова Стара Загора нефролог-терапевт
49 Д-р Евгения Христакиева Стара Загора дерматолог
50 Д-р Данаил Викторов Даков Стара Загора акушерство и гинекология
51 Д-р Желчо Велев Желев Стара Загора акушерство и гинекология
52 Д-р Миролюбка Здравкова Тодорова Стара Загора акушерство и гинекология
53 Д-р Петко Петров Мечкаров Стара Загора ортопед- травматолог
54 Д-р Явор Димитров Пиперов Стара Загора ортопед-травматолог
55 Д-р Жанета Рачева Проданова Стара Загора трудова медицина
56 Д-р Лена Николаева Новачкова Стара Загора трудова медицина
57 Д-р Гео Михайлов Цировски Стара Загора хирургия и онкология
58 Д-р Даниел Георгиев Вълчев Стара Загора хирургия
59 Д-р Иван Господинов Рачков Стара Загора хирургия
60 Д-р Петя Найденова Колева-Койчева Стара Загора детска стоматология
61 Д-р Радослав Петков Славчев Стара Загора лицево-челюстен хирург и стоматолог
62 Д-р Лидия Стефанова Дечева-Попова Стара Загора стоматолог
63 Д-р Атанас Стефанов Атанасов Стара Загора уши-нос-гърло
64 Д-р Валентин Георгиев Маринов Стара Загора уши-нос-гърло
65 Д-р Валентин Костов Стоянов Стара Загора уши-нос-гърло
66 Д-р Петър Иванов Руев Стара Загора уши-нос-гърло
67 Д-р Димитър Николов Джелебов Стара Загора офталмолог
68 Д-р Златко Иванов Трифонов Стара Загора офталмолог
69 Д-р Ивайло Стефанов Дочев Стара Загора офталмолог
70 Д-р Кирилка Хараламбиева Рускова Стара Загора офталмолог
71 Д-р Донко Петков Дончев Стара Загора вътрешни болести и кардиология
72 Д-р Даниела Денчева Котивска Стара Загора лекар-ординатор
73 Пенка Минчева Лукич Стара Загора медицинска сестра, оценки на стопанско имущество
V. Разни
1 Ваня Трендафилова Донева-Ценкова Стара Загора историк - Възраждане
2 Васко Иванов Василев Стара Загора механизация на горското стопанство и горската промишленост
3 Вера Стоянова Петрова Стара Загора вхпублична администрация, оценител на дълготрайни и оборотни материални активи
4 Георги Тенев Динев Стара Загора преводач по английски език
5 Георги Янев Георгиев Стара Загора специалист класическа и съвременна литература
6 Диана Джанкова Славова Стара Загора биолог-ентомолог
7 Димитър Янков Димитров Стара Загора средновековна археология
8 Димо Косев Генов Стара Загора живопис
9 Дора Иванова Петрова Стара Загора специална педагогика
10 Д-р Евгения Иванова Иванова Стара Загора етнография и нова история
11 Златко Петров Златков Стара Загора трудовоправни проблеми
12 Д-р Косьо Зарев Панайотов Казанлък етнограф
13 Красимир Василев Бойчев Казанлък противопожарна техника и безопасност
14 Красимира Стефанова Георгиева Казанлък археолог
15 Любомир Тонев Пировски Стара Загора фармация
16 Мариана Петрова Минкова Ст. Загора нумизматика
17 Марин Дончев Добрев Стара Загора изкуствовед
18 Мария Маркова Камишева Ст. Загора антична археология
19 Мая Иванова Кичева София 1000 биохимик-клиничен химик, ДНК анализ и идентификация
20 Милена Петкова Андонова Чирпан социолог
21 Мима Събева Димитрова Чирпан биология, химия
22 Михаил Косев Генов Стара Загора специалист-график
23 Петя Стефанова Шаламанова Казанлък микробиология и химия
24 Пламен Асенов Караилев Раднево археолог
25 Пламен Стефанов Стефанов Казанлък историк
26 Н.с. д-р Светла Бориславова Димитрова Стара Загора съвременна история
27 Славена Динева Грънчарова Стара Загора екология и опазване на околната среда, фермерство, оценка на стопанско имущество
28 Стела Иванова Кехайова Казанлък държавна администрация, международно право
29 Стоян Иванов Тодоров Стара Загора публична администрация
30 Цвета Петрова Димитрова Стара Загора екология и опазване на околната среда, оценка на стопанско имущество
К р и м и н а л и с т и
1 Александър Ангелов Биков Стара Загора криминалистика
2 Иван Запрянов Иванов Стара Загора всички (без физико-химични) експертизи
3 Петър Захариев Зарков Стара Загора балистика, почеркови и трасологични експертизи
4 Георги Иванов Радев Стара Загора микробиологични експертизи
5 Георги Минчев Танев Стара Загора всички (без физико-химични) експертизи
6 Павлин Янков Георгиев Стара Загора дактилоскопични експертизи
7 Станчо Колев Станчев Стара Загора дактилоскопични експертизи
8 Димитър Николов Чувитев Казанлък всички (без физико-химични) експертизи
9 Николай Иванов Колев Раднево физико-химични експертизи
10 Антон Нейков Нейков Раднево дактилоскопични експертизи
11 Иван Ганев Танев Стара Загора одорологични експертизи
12 Илиян Йорданов Узунов Казанлък дактилоскопични експертизи
13 Кольо Гьоков Гьоков Стара Загора дактилоскопични експертизи
14 Мирослав Стоянов Братанов Стара Загора дактилоскопични експертизи
15 Михаил Драгиев Михов Гълъбово дактилоскопични експертизи
16 Недко Иванов Баджаков Стара Загора дактилоскопични експертизи
17 Петър Василев Василев Чирпан дактилоскопични експертизи
18 Пламен Петров Стоянов Казанлък дактилоскопични експертизи
19 Тодор Дечев Аргиров Стара Загора одорологични експертизи
20 Христо Минчев Златев Казанлък дактилоскопични експертизи
21 Кръстьо Петров Петров Стара Загора балистика, почеркови и трасологични експертизи
22 Минчо Величков Христов Казанлък почеркови и трасологични експертизи
23 Петко Господинов Петков Стара Загора балистика, почеркови и трасологични експертизи, оценка на МПС
24 Георги Господинов Манов Раднево балистика, почеркови и трасологични експертизи
25 Неделчо Денев Кучешев Мъглиж съдебно-графологични експертизи
26 Тодор Храбъров Баирбаканов Чирпан почеркови и трасологични експертизи
27 Иво Бончев Чолаков Стара Загора всички (без почеркови и физико-химични) експертизи
28 Цветелина Танева Загорова Стара Загора физико-химични експертизи
29 Валентин Данчев Велков Чирпан всички (без почеркови и физико-химични) експертизи
30 Свилен Христов Янков Раднево всички (без почеркови и физико-химични) експертизи
31 Стамен Иванов Стойков Стара Загора всички (без почеркови и физико-химични) експертизи
32 Ангел Пенчев Иванов Стара Загора дактилоскопични експертизи
З е м е д е л и е  и  ж и в о т н о в ъ д с т в о
1 Ангел Иванов Пройков Стара Загора агроном-полевъд
2 Андон Желязков Кондузов Стара Загора горско стопанство
3 Антонина Пройкова Пещерска Стара Загора агроном, публична администрация
4 Доц. Атанас Тодоров Стоянов Стара Загора ветеринарна медицина
5 Бинка Господинова Иванова Стара Загора агроном, оценка на стопанско имущество
6 Борис Желязков Вълчев Казанлък инженер агроном-полевъд
7 Борис Славчев Тодоров Гълъбово горско стопанство
8 Д-р Борис Стоев Пещерски Стара Загора ветеринарна медицина
9 Боряна Иванова Колева Стара Загора ветеринарна медицина
10 Весела Петрова Игнатова Стара Загора животновъдство, оценка на стопанско имущество
11 Владимир Иванов Атанасов Казанлък горско стопанство
12 Д-р Генади Станчев Ганчев Стара Загора ветеринарна медицина
13 Генка Георгиева Папазова Чирпан горско стопанство
14 Д-р Димитринка Славчева Динева Стара Загора ветеринарна медицина
15 Димчо Динев Радев Стара Загора горско стопанство
16 Д-р Добри Желев Ярков Стара Загора ветеринарна медицина
17 Драгомир Христов Ташев с. Турия горско стопанство
18 Д-р Цветка Лазарова Лазарова Стара Загора ветеринарна медицина
19 Васил Николов Базитов Стара Загора агроном-полевъд, оценител на земеделски земи и трайни насаждения
20 Венко Минчев Воев Стара Загора дървообработване
21 Веселин Димов Иванов Стара Загора инженер по животновъдство, счетоводство и контрол
22 Георги Димитров Бързев Стара Загора ветеринарна медицина (оценки на коне и селскостопанско имущество)
23 Георги Петров Генчев Стара Загора дървообработка
24 Дарина Стефанова Станева Казанлък горско стопанство
25 Денка Георгиева Илиева Стара Загора зоотехника, ветеринарна медицина
26 Димитър Делчев Димитров Стара Загора горско стопанство
27 Проф. Димитър Иванов Костов Пловдив агроном, качество на хранителните продукти
28 Евгений Кръстев Кръстев Стара Загора горско стопанство, механизация на горското стопанство
29 Елена Найденова Трифонова Стара Загора агроном, ветеринарен техник, оценка на стопанско имущество
30 Живка Петрова Гърбачева Казанлък агроном
31 Иван Боев Боев Стара Загора зооинженер
32 Иван Монев Стоянов Стара Загора фермерство
33 Йордан Николов Георгиев Стара Загора животновъдство
34 Катя Тахова Стойкова Казанлък агроном
35 Кристиян Стоянов Колев Стара Загора горско стопанство
36 Кънчо Ангелинов Курумилев гр. Шипка горско стопанство
37 Д-р Лазарин Великов Лазаров Стара Загора ветеринарна медицина
38 Мариана Атанасова Хаджиева Казанлък лозаро-градинарство
39 Мария Иванова Костадинова с. Горно Сахране горско стопанство
40 Марияна Любомирова Людсканова Казанлък агроном
41 Минка Тенева Ковачева Стара Загора лозаро-градинарство, съдебни експертизи, икономика и мениджмънт
42 Надежда Добрева Тухчиева-Иванова Стара Загора горско стопанство, оценка на гори и земи
43 Недялко Димитров Митев Гурково горско стопанство
44 Павел Нанев Павлов Казанлък зооинженер, оценка на селскостопански стокови масиви и съоръжения, оценка на недвижими имоти
45 Петко Манчев Игнатов Чирпан горско стопанство
46 Петко Танев Карушков Стара Загора планиране на регионалното развитие, зооинженер, оценка на стопанско имущество
47 Петър Светославов Еремиев Чирпан ветеринарна медицина
48 Радка Койчева Попова Чирпан агроном
49 Радомир Георгиев Чакъров Стара Загора горско стопанство, икон. по горско стопанство
50 Радослав Василев Проданов Казанлък горско стопанство
51 Румен Георгиев Бинев Стара Загора ветеринарна медицина
52 Силвия Русева Георгиева Стара Загора агроном, оценител на земеделски продукти в митници и тържища
53 Проф. Среброзар Кръстев Златев Казанлък агроном
54 Стефан Колев Иванов Казанлък механизация на горското стопанство и дърводобива, лесовъд, педагогика
55 Стефка Вълчева Бояджиева Стара Загора инженер-технолог на зърнени продукти
56 Стефчо Банов Петков Стара Загора агроном по растителна защита
57 Стоянка Петкова Балабанова Стара Загора зооинженер
58 Събчо Ангелов Будаков Стара Загора ветеринарна медицина
59 Тенчо Банков Тенев Казанлък агроном
60 Тошо Минчев Петров Казанлък горско стопанство, лиценз за частна лесовъдна практика
61 Цонка Павлова Александрова Стара Загора агроном
62 Ярослав Александров Ярославов Стара Загора горско стопанство

 

Списъка може да изтеглите от тук: Формат за MS Word Формат за Adobe Reader