Административен съд - Стара Загора
Справка за насрочени дела от обществен интерес
за периода от 18.12.2017г. до 31.12.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Насрочване на делото