Административен съд - Стара Загора
Справка за насрочени дела от обществен интерес
за периода от 20.6.2018г. до 31.12.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Насрочване на делото
1 Административно дело No 354/2017, IV състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Р.А.Л. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
29.6.2018 10:00, ЗАЛА 4
2 Административно дело No 92/2018, III състав Закон за местното самоуправление и местната администрация Н.М.Н.,
П.Г.К.,
К.М.Т.,
Т.Т.Н.,
К.Й.С.,
Т.В.В.,
А.Н.А.,
П.И.П.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
10.7.2018 14:30, ЗАЛА 1