Пресцентър към Административен съд Стара Загора - Административен съд - Стара Загора

търси
Отиване към съдържанието

Главно меню:

Пресцентър към Административен съд Стара Загора

06 юни 2019 г.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД -  СТАРА ЗАГОРА СЕ ПРОИЗНЕСЕ С РЕШЕНИЕ
ПО АДМ.ДЕЛО № 388/2019 г, ОБРАЗУВАНО ПО ЖАЛБА
ПРОТИВ РЕШЕНИЕ № 108 – ЕП ОТ 22.05.2019 Г. НА
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – СТАРА ЗАГОРА

Административен съд – Стара Загора  се произнесе с Решение от 05.06.2019 г.  по  административно дело № 388/2019 г., образувано по жалба на К.Д.К. против Решение  № 108 – ЕП от 22.05.2019 г. на Районна избирателна комисия – Стара Загора, потвърдено с  Решение № 424 – ЕП от 25.05.2019 г. на Централна избирателна комисия – София, в частта му с която е указано, че при провеждане на предизборни срещи на кандидатите на партии, коалиции и независими кандидати с избиратели от домовете за стари хора и домовете за лица с физически увреждания не следва да бъде извършена предизборна агитация. В жалбата  се твърди, че  Дома за възрастни хора с физически увреждания  - Стара Загора, не следва  да бъде включен в забраната по  чл.182 от ИК за извършване на политическа агитация. С постановеното решение съдът отхвърля жалбата на К.Д.К. като неоснователна. Решението не подлежи на обжалване.


Любомира Янчева, Връзки с обществеността
0888599077

04 юни 2019 г.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД -  СТАРА ЗАГОРА СЕ ПРОИЗНЕСЕ С РЕШЕНИЕ
ПО АДМ.ДЕЛО № 382/2019 Г., ОБРАЗУВАНО ПО ЖАЛБА НА
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БСП – КАЗАНЛЪК
ПРОТИВ РЕШЕНИЕ № 111 – ЕП ОТ 22.05.2019 Г. НА РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – СТАРА ЗАГОРА

Административен съд – Стара Загора  се произнесе с Решение от 03.06.2019 г.  по  административно дело № 382/2019 г., образувано по жалба на Председателя на Общински съвет БСП – Казанлък против Решение  № 111 – ЕП от 22.05.2019 г. на Районна избирателна комисия – Стара Загора, потвърдено с  Решение № 414 – ЕП от 25.05.2019 г. на Централна избирателна комисия – София. В жалбата са изложени съображения за нарушение на разпоредбите на Изборния кодекс, като се твърди, че се разпространяват агитационни материали, неотговарящи на изискванията  на чл.183, ал.2 от Изборния кодекс. С постановеното решение, съдът отхвърля подадената  жалба като неоснователна. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.581 ал.3 от Изборния кодекс.


Любомира Янчева, Връзки с обществеността
0888599077

03 юни 2019 г.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СТАРА ЗАГОРА
БЕШЕ  УДОСТОЕН С ГРАМОТА


Асоциация „Прозрачност без граници“ отличи с Грамота Административен съд–Стара Загора за водещата му роля сред  административните съдилища в страната по показател  „Информация в услуга на гражданите“ и индикатор  „Дела с обществен интерес“ в „Карта на прозрачността на съдилищата на Република България“.
Любомира Янчева ,  Връзки с обществеността
0888599077


22 април 2019 г.

ГОСТИ НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД -  СТАРА ЗАГОРА
БЯХА УЧЕНИЦИ ОТ УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ НА
ТЪРГОВСКА ГИМАЗИЯ „КНЯЗ СИМЕОН ТЪРНОВСКИ“  - СТАРА ЗАГОРА

На 19 април 2019 г. гости на Административен съд – Стара Загора бяха учениците от Ученически съвет при Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“ – Стара Загора с координатор Ваня Христова.

Служителят „Връзки с обществеността“ на Административния  съд - Любомира Янчева запозна присъстващите накратко с историята и работата на институцията, като им даде примери с конкретни случаи, които с
е разглеждат в съда.  Най - голям интерес за учениците представляваха казусите свързани със Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, образувани по искания на лица лишени от свобода. На учениците бе проведена информационна обиколка в рамките на която им беше представена вътрешноорганизационната структура на институцията.


Любомира Янчева, Връзки с обществеността
0888599077

17 април 2019 г.

„ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ“
СЕ ПРОВЕДЕ ЗА СЕДМА ПОРЕДНА ГОДИНА В
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СТАРА ЗАГОРА


По традиция и тази година Административен съд – Стара Загора проведе  „Ден на отворени врати“, който се състоя на 16.04.2019 г.  Инициативата се осъществи по повод 140 години от приемане на Търновската конституция. Събитието премина при засилен интерес от страна на ученици и медии.  Гости на съда  бяха ученици от Второ основно училище „Петко Р. Славейков“ и Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“.

още за събитието ...


15 април 2019 г.

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ
В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СТАРА ЗАГОРА

Инициативата се осъществява с цел популяризиране дейността на съда и е във връзка с 16 април Ден на българската Конституция, професионален празник на юристи и съдебни служители и 140 години от приемане на Търновската конституция.


На 16 април 2019 г. от 13.00 ч.,  Административен съд - Стара Загора  за пореден път организира  „Ден на отворените врати” в Зала № 2, в сградата на съда, бул. „Руски” № 44, ет.5.

Проявата е в рамките на информационната кампания „Ден на отворените врати“.

Събитието ще се отбележи с тематична изложба, подредена със съдействието на Регионална библиотека „Захарий Княжески“ и  лекция, изнесена от представител на Регионалния исторически музей.

Поканени са ученици,  представители на институции и  граждани да вземат участие в събитието, което ще се проведе от  13,00 ч. на 16 .04. 2019 г. в сградата на Административен съд – Стара Загора, бул. „Руски” № 44, ет. 5.Любомира Янчева, Връзки с обществеността
0888599077

4 април 2019 г.

СРЕЩА ЗА ОТЧИТАНЕ ДЕЙНОСТТА НА  
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
СТАРА ЗАГОРА
ЗА  2018 ГОДИНАНа 03.04.2019 г. в зала № 2 на Административен съд Стара Загора се проведе среща с представители на медиите, организирана от ръководството на Административен съд-Стара Загора за отчитане дейността на съда за 2018 г., представяне на новоназначения служител за връзки с обществеността и предстоящите инициативи по повод 16 април Ден на българската Конституция, професионален празник на юристи и съдебни служители и  140 години от приемане на Търновската конституция.

Срещата премина с участието на   Бойка Табакова Административен ръководител - председател на Административен  съд  Стара Загора, Галина Динкова Зам. административен ръководител зам. председател на Административен съд Стара Загора, Ивелина Колева Съдебен администратор, Любомира Янчева Връзки с обществеността и екипи на Телевизия Стара Загора, ТВ Загора, Радио Стара Загора, журналисти, репортери и кореспонденти от други регионални медии. Срещата бе отразена с телевизионни репортажи и публикации.Любомира Янчева, Връзки с обществеността
0888599077

02 април 2019 г.

НА ВНИМАНИЕТО НА
МЕДИИТЕ


Уважаеми журналисти,
Уважаеми дами и господа,

Имам удоволствието да Ви поканя на среща за отчитане дейността на Административен съд-Стара Загора за 2018 г., представяне на новоназначения служител за връзки с обществеността и предстоящите събития по повод 16 април Ден на българската Конституция, професионален празник на юристи и съдебни служители и  140 години от приемане на Търновската конституция.


Срещата ще се проведе на 3 /трети/ април 2019 година (сряда ) от 14.00 часа в зала 2, ет. 5 на Административен съд, Стара Загора, бул. „Руски“ №44.

На срещата ще присъстват:

Бойка Табакова Административен ръководител - председател на Административен  съд  Стара Загора

Галина Динкова
Зам. административен ръководител зам. председател на Административен съд Стара Загора

Ивелина Колева
Съдебен администратор

Любомира Янчева
Връзки с обществеността

       
       


ПРЕСЦЕНТЪР НА
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
СТАРА ЗАГОРА

21 март 2019 г.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СТАРА ЗАГОРА ОТЧЕТЕ ДЕЙНОСТТА СИ
ЗА  2018 ГОДИНАНа 20.03.2019 г. в зала „Библиотека” на Административен съд–Стара Загора се проведе Годишно отчетно събрание за дейността на съда през 2018 г.


Гости на събранието бяха съдия Милка Панчева – Заместник председател на Върховния административен съд и съдия Бисерка Цанева - Председател на Осмо отделение на Върховния административен съд.


Председателят на съда – Бойка Табакова представи доклад за дейността на съда през 2018година.


В резюме доклада отразява следните данни:
Настоящият отчетен период е 12-ти за работата на Административен съд - Стара Загора след създаването му.


По утвърденото длъжностно щатно разписание на съда към 31.12.2017 г. са определени  и заети 7 броя длъжности за магистрати, от които 1 председател, 1 заместник председател и 5 съдии.


Утвърдените длъжности  за съдебни служители са 29 броя. С решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол №40/11.12.2018 г. по предложение на председателя на Върховния административен съд е разкрита 1 щатна бройка за длъжността „Връзки с обществеността“, считано от 01.01.2019 г. Към 31.12.2018 г. свободна е 0,5 щатна бройка за „съдебен деловодител“.


От общия брой дела за разглеждане – 1521 бр., общо свършените дела в края на отчетния период представляват 83,04%. А от общо свършените  през 2018г. дела в тримесечен срок са приключени 80,21%.


Средната продължителност от образуването на делото до приключването му със съдебен акт по същество - с решение или определение е три месеца. Само 19,79% от свършените дела не са приключили в този срок. Това е при положение, че през месец декември са образувани 125 бр. дела, чието цялостно приключване в рамките на отчетния период е практически невъзможно. Запазена отличната положителна тенденция за своевременно приключване на делата и през тази година, като се има предвид, че с акт по съществото на спора са приключени 79,33% от всичко свършени дела.


Запазва се и тенденцията за малък брой дела, приключили с прекратяване производството по делото – 20,67%.
Независимо от значителния брой образувани през 2018г. административни дела, в съда е постигната и максимална срочност при постановяване на съдебните актове – 99,21 % са постановени в едномесечния срок и само 0,79 % са просрочени с по няколко дни.
През отчетния период са обжалвани само 294 съдебни акта или 23.28 % от постановените такива, от които 180 акта или 73,47% са потвърдени, потвърдени в една част и/или обезсилени в друга са 26 или 10,61%  и изцяло отменени са 39 или 15,92%.
От посочените данни се налага извода за много добро качество на постановените актове,  което е и трайна тенденция за дейността на съда.


Председателят отбеляза, още че наред с основната си дейност – правораздаване, съдиите активно участват в общоорганизационната и административна дейност на съда. Те активно се включват и в обществено значими събития, инициирани от Висшия съдебен съвет, каквито са Дните на отворени врати и Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”. Училище-партньор на съда през тази година беше ГПЧЕ „Ромен Ролан”, гр. Стара Загора, а целевата група учениците от ХІ „И” клас. Програмата се проведе през втория учебен срок. Съдия Дарина Драгнева и съдия Стилиян Манолов се включиха като лектори по програмата и представиха пред учениците цикъл от лекции по утвърден от Върховния административен съд План-програма. Координатор по програмата е съдебният администратор Ивелина Колева, която изпълнява и функциите на служител за връзки с обществеността. По повод завършване на програмата, участниците получиха удостоверения за участие, Конституцията на Република България и химикали с логото на съда, осигурени със средства от Висшия съдебен съвет. Всички състояли се през 2018 г. събития са подробно отразени в медиите и са излъчениа телевизионни репортажи.


С назначаването на съдебен служител на разкритата длъжност „Връзки с обществеността“ ще се реализират в още по-голяма степен целите на Комуникационната стратегия на съдебната власт.


Председателят съобщи данни за финансовата и счетоводна политика на Административен съд – Стара Загора, обобщи че същата се основава на стриктното спазване на всички законови изисквания и указания на Министерство на финансите и Висшия съдебен съвет, като съдът отчита приключва отчетния период без наличието на преразход на бюджетни средства, просрочени или неразплатени задължения.


От доклада се установи, че и през този отчетен период е запазена тенденцията за по-голямо увеличаване натовареността на съдиите от Административен съд - Стара Загора. Независимо от това е налице съществено ускоряване на бързината на съдопроизводството. Същевременно  обоснова нуждите на съда от допълнителна кадрова обезпеченост - разкриването на още една щатна бройка за съдебен помощник, за което е отправено мотивирано искане, като се очаква произнасяне от Комисия „Съдебна администрация“ към Съдийската колегия на ВСС.


Отчетено бе професионалното и отговорно отношение на съдебните служители към пряката им работа, както и отличните условия на труд на съдиите и съдебните служители в АС Стара Загора, съставляващи стимул за постигане на още по- добри резултати.


Съдия Милка Панчева приветства лично и от името на Председателя на ВАС съдиите от АС Стара Загора за  изключително добрите постижения в работата. Подчерта наличие на отчетлив и траен напредък, липса на затрудненията, каквито съществуваха в сравнение с първите години на функционирането на административните съдилища. Същата изтъкна  запазване в случая качественото правораздаване, въпреки ръста на образуваните дела. Впечатление прави своевременното постановяване на съдебните актове, което касае почти всички съдебни актове. Съдия Панчева подчерта сравнително ниския процент обжалвани съдебни актове на АС Стара Загора като показателен за качеството на работа от гл.т. убеждаващото спрямо страните въздействие на придружаващите ги мотиви.


След като изказа приветствия към съдиите и съдебните служители от съда, съдия Панчева съобщи, че Председателят на ВАС е възложил на нея и колегата й Цанева извършване на проверка  в административните съдилища дали се разделят дела при липса на предпоставки за това, като например в хипотези на отправяне искания за спиране на производства, отправяне с жалбата на алтернативни искания и пр. Тя съобщи с радост, че проверката в АС Стара Загора е показала липса на случаи на неправилно разделяне на производства. На следващо място, съдия Панчева подчерта нуждата от активни действия в насока прозрачност на съдебната система, вкл. чрез публикации за работата на съда и събитията в АС в медиите. Заключи с обобщение относно ролята на административните съдилища, вкл.че се нареждат  ІV-ти в ЕС по бързина и качество на работата.


Съдия Бисерка Цанева поздрави колегите си за чудесно свършената работа през отчетния период. Впечатление са й направили голямата натовареност на съдиите и същевременно бързината на решаване на делата от магистратите в съда, при запазване на качеството на правораздаване.  Тя изрази  становище, че се следва кадрово обезпечение съпоставимо с броя на делата, по начин че да може всяко от тях да се обмисли задълбочено и реши правилно.  В заключение, тя изказа чудесните впечатления, които има от условията на труд в сградата на АС Стара Загора. Пожела успех на съдиите и служителите на съда и занапред.


Пълният текст на Доклада за работата на Административен съд – Стара Загора е публикуван на сайта на съда, раздел „Отчетни доклади”.


Ивелина Колева, съдебен администратор
0886393077

20 ноември 2018 г.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СТАРА ЗАГОРА
ПОЛУЧИ СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ДАРЕНИЕСвидетелство за дарение получи Административен съд – Стара Загора за инициативата си да дари юридическа литература на Регионална библиотека „Захарий Княжески“. Дарените книги ще се ползват от читателите на библиотеката.

Свидетелството е издадено от Регионална библиотека „Захарий Княжески“, гр. Стара Загора.КРАЙ

Ивелина Колева, съдебен администратор
0886393077

02 юли 2018 г.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СТАРА ЗАГОРА ЗАВЪРШИ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ПРОГРАМА
„СЪДЕБНАТА ВЛАСТ – ИНФОРМИРАН ИЗБОР И ГРАЖДАНСКО ДОВЕРИЕ. ОТВОРЕНИ СЪДИЛИЩА И ПРОКУРАТУРИ”
И НАГРАДИ УЧЕНИЦИТЕ ОТ 11 И КЛАС НА ГПЧЕ „РОМЕН РОЛАН“ – СТАРА ЗАГОРА


Съдия Дарина Драгнева и съдия Стилиян Манолов, представиха на 20.06.2018 г. пред учениците от ХІ И  клас на ГПЧЕ „Ромен Ролан”, гр. Стара Загора заключителна лекция  по Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”, в която Административен съд – Стара Загора участва.

Програмата е съвместна инициатива на Висшия съдебен съвет и Министерството на образованието, на която Върховният административен съд и всички административни съдилища  са партньори през учебната 2017/2018 г.


По повод завършване на програмата, учениците получиха удостоверения, Конституцията на Република България и химикали с логото на съда, осигурени със средства от Висшия съдебен съвет.


С успешното завършване на образователната програма се постигна и нейната основна цел – повишаване информираността на учениците относно статута, структурата и функциите на съдебната власт в Република България, формирането на правна грамотност и култура, както и постигане на разбираемо и отворено към обществото правосъдие
.КРАЙ

Ивелина Колева, съдебен администратор
0886393077

16 април 2018 г.

С ЛЕКЦИЯ, ДИСКУСИЯ И ИНФОРМАЦИОННА ОБИКОЛКА ОТБЕЛЯЗАХА
ДЕНЯ НА ОТВОРЕНИТЕ

ВРАТИ В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СТАРА ЗАГОРА


На 13 април 2018 г.,  Административен съд - Стара Загора  за пореден път организира  „Ден на отворените врати” от 12,30 часа в Зала № 2, в сградата на съда, бул. „Руски” № 44, ет.5.

В проявата участваха учениците от 11 „И“ клас на ГПЧЕ „Ромен Ролан” гр. Стара Загора.


Съдия Стилиян Манолов и съдебният администратор Ивелина Колева приветстваха гостите на организирания за шеста поредна година „Ден на отворените врати”
в Административен съд Стара Загора. „Тази инициатива дава възможност на обществото да се запознае с работата на съдебната система, защото напоследък тя е обект на негативни критики, но със сигурност те не могат да се отнесат към работата на административните съдилища. Следете правата си и винаги, когато считате, че те са нарушени, не се притеснявайте да се обърнете към съда”- заяви съдия Манолов.

Съдия Манолов запозна учениците с функциите на Административния съд като арбитър между институциите и гражданите, същността на административните нарушения и как практически да подходят в често срещани житейски ситуации. Най-много въпроси, учениците задаваха по казусите свързани със Закона за движение по пътищата и санкциите които се налагат. В провелата се оживена дискусия, всеки от гостите успя да зададе въпрос и да изрази становище по разискваните казуси.

Съдебният администратор
Ивелина Колева, запозна  присъстващите с работата на съдебната администрация и проведе информационна обиколка в рамките на която представи вътрешноорганизационната структура на съда.КРАЙ

Ивелина Колева, съдебен администратор
0886393077

29 март 2018 г.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СТАРА ЗАГОРА
ОТЧЕТЕ ДЕЙНОСТТА СИ ЗА  2017 ГОДИНАНа 29.03.2017 г. в зала „Библиотека” на Административен съд–Стара Загора се проведе Годишно отчетно събрание за дейността на съда през 2017 г.

Гости на събранието бяха съдия Георги Чолаков – Председател на Върховния административен съд, съдия Надежда Джелепова - Заместник председател на Върховния Административен съд и ръководител на Втора колегия, съдия Йордан Константинов – Председател на Първо отделение на Върховния административен съд  и съдията от Върховния административен съд Пламен Петрунов.

Председателят на съда – Бойка Табакова представи доклад за дейността на съда през 2017 година.
В резюме доклада отразява следните данни:
По утвърденото длъжностно щатно разписание на съда към 31.12.2017 г. са определени 7 броя длъжности за магистрати.
От общият брой дела за разглеждане, общо свършените дела в края на отчетния период представляват 84,40%. А от общо свършените  през 2017г. дела в тримесечен срок са приключени 80,27%.
През отчетния период са обжалвани само 283 дела, от които 195 дела или 78,00% са потвърдени. Изцяло отменени са 17,2%.

От посочените данни се налага извода за много добро качество на постановените актове,  което е и трайна тенденция за дейността на съда.

От доклада се установи, че и през този отчетен период е запазена тенденцията за по-голямо увеличаване натовареността на съдиите от Административен съд - Стара Загора. Независимо от това е налице съществено ускоряване на бързината на съдопроизводството. Отчетено бе професионалното и отговорно отношение на съдебните служители към пряката им работа, както и отличните условия на труд на съдиите и съдебните служители в АС Стара Загора, съставляващи стимул за постигане на още по- добри резултати.

Председателят на ВАС - Георги Чолаков, поздрави магистратите за постигнатите високи резултати в работата, отчетени в доклада. Сподели, че е впечатлен от наличието на съществена натовареност на съдиите и бързина на решаване на делата, при запазване на качеството на правораздаване. Изтъкна наблюденията си за отлични колегиални отношения. Отбеляза на следващо място, че условията на труд в сградата на
АС - Стара Загора са отлични и като такива издигат престижа на съда като цяло и са повод за гордост.

Съдия Надежда Джелепова и съдия Йордан Константинов се присъединиха към поздравите отправени към магистратите за постигнатите от тях високи резултати в работата и заявиха, че споделят впечатленията на съдия Чолаков.

Пълният текст на Доклада за работата на Административен съд – Стара Загора е публикуван на сайта на съда, раздел „Отчетни доклади”.КРАЙ

Ивелина Колева, съдебен администратор
0886393077

12 март 2018 г.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СТАРА ЗАГОРА ОБРАЗУВА ДЕЛО ПО ЖАЛБА ПРОТИВ РЕШЕНИЕ № 1326/31.01.2018 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА, КАСАЕЩО БИВШИЯ РЕСТОРАНТ „АЯЗМОТО”Административен съд – Стара Загора е образувал адм. дело № 92/2018 г.  по жалба на граждани против Решение № 1326/31.01.2018 г., взето по Протокол № 29 от 31.01.2018 г. на Общински съвет Стара Загора, с което се дава съгласие да бъде дарен на Старозагорската Митрополия, имот, частна общинска собственост, с адрес: гр. Стара Загора, Парк „Митрополит Методи Кусев”.Сграда с идентификатор 68850.508.31.1 по КККР на гр. Стара Загора, построена в  ПИ с идентификатор 68850.508.31 – бивш ресторант „Аязмото”.

С разпореждане от 28.02.2018 г., съдът е оставил без движение производството по делото и е указал на жалбоподателите да уточнят петитума и обстоятелствената част на жалбата си, като посочат дали оспорват Акт за общинска собственост № 11972/05.07.2013г. и Решение № 1326/31.01.2018г. на Общински съвет – Стара Загора


КРАЙ

Ивелина Колева, съдебен администратор
0886393077

16 феруари 2018 г.

ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ПРОГРАМА „СЪДЕБНАТА ВЛАСТ – ИНФОРМИРАН ИЗБОР И ГРАЖДАНСКО ДОВЕРИЕ. ОТВОРЕНИ СЪДИЛИЩА И ПРОКУРАТУРИ” СТАРТИРА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СТАРА ЗАГОРА И ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017-2018 ГОДИНАС лекция на тема „Що е административно правосъдие" и професията „Съдия”, Административен съд – Стара Загора стартира през учебната 2017-2018 година  Образователната програма „Съдебната власт-информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури” в партньорство с ГПЧЕ „Ромен Ролан”, гр. Стара Загора.

Съдия Дарина Драгнева и съдия Стилиян Манолов, представиха на 16.02.2018 г. пред ученици от ХІ „И” клас на ГПЧЕ „Ромен Ролан”, гр. Стара Загора лекция за административното правосъдие и професията „съдия”. Учениците получиха отговор на въпроси относно компетентността на Върховния административен съд и административните съдилища в Република България, същността на административното нарушение и как практически да подходят в често срещани житейски ситуации, как се става съдия – изисквания според Закона за съдебната власт? Човекът под тогата - качества, които трябва да притежава съдията и Статут на административните съдии в Република България.

Лекцията е част от цикъла лекции по Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”, в която Административен съд – Стара Загора участва. Образователната програма е съвместна инициатива на Висшия съдебен съвет и Министерството на образованието, на която Върховният административен съд и всички административни съдилища  са партньори.

Лектори по програмата през учебната 2017 – 2018 г. са съдия Дарина Драгнева и съдия Стилиян Манолов от Административен съд – Стара Загора. Отговорник по програмата е съдебният администратор Ивелина Колева.КРАЙ

Ивелина Колева, съдебен администратор
0886393077

18 октомври 2017 г.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СТАРА ЗАГОРА ОБРАЗУВА  ДЕЛО ПО ОСПОРВАНЕ ОТ ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ПРОТИВ РЕШЕНИЕ № 1115/28.09.2017 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА, КАСАЕЩО КВАРТАЛ „БЕДЕЧКА”Административен съд – Стара Загора е образувал административно дело № 529/2017 г. по оспорване на Областен управител на област Стара Загора, обективирано в Заповед № АК-01-ЗД-310/16.10.2017г., против Решение №1115 по Протокол №25 от проведено на 28.09.2017г. заседание на Общински съвет – Стара Загора, с което е одобрен проект за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора, в частта му за квартал „Бедечка” при граници: юг – ул. „Христина Морфова”, север – алеята към предприятие „Труд”, запад – ул. „Иван Вазов”, изток – ул. „Хан Тервел”.


С разпореждане в закрито заседание на 17.10.2017 г., съдията-докладчик по делото  е задължил Председателя на Общински съвет – Стара Загора в 7 дневен срок от получаване на препис от разпореждането, да представи по делото заверено копие на административната преписка по приемането на обжалваното решение.

След постъпване на преписката по делото, съдебният състав ще се произнесе по допустимостта и основателността на оспорването.КРАЙ

Ивелина Колева, съдебен администратор
0886393077

29 юни 2017 г.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СТАРА ЗАГОРА РАЗГЛЕДА АДМ. ДЕЛО №225/2017 г., ОБРАЗУВАНО ПО ПРОТЕСТ НА ПРОКУРОР В РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-СТАРА ЗАГОРА  ПРОТИВ РЕШЕНИЕ № 862/27.04.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА, КАСАЕЩО РЕФЕРЕНДУМ ЗА ПАРК „БЕДЕЧКА”


Тричленен състав на Административен съд – Стара Загора разгледа насроченото за днес 29.06.2017г. адм. дело № 225/2017 г., образувано по протест на прокурор в Районна прокуратура – Стара Загора против Решение №862/27.04.2017г. на Общински съвет Стара Загора, взето по протокол № 21 от същата дата, с което се дава съгласие за провеждане на местен референдум със следния въпрос: 1. „Да бъде ли извършено отчуждаване на частните незастроени имоти в квартал „Бедечка”, по реда на Закона за общинската собственост и Закона за устройство на територията? На територията на отчуждените имоти да се изгради парк, за сметка на бюджета и активи на Община Стара Загора”.

По искане на прокурор от Окръжна прокуратура по чл.16, ал.1, т.3 АПК, съдът конституира Окръжна прокуратура – Стара Загора като страна в процеса.

По делото са постъпили молби от девет физически лица, един едноличен търговец и едно еднолично дружество с ограничена отговорност за конституирането им като заинтересовани страни в процеса.

Съдът счете, че не следва да уважава подадените от физическите лица и търговци молби, за конституирането им като оспорващи в настоящото производство. В мотивите си, съдът е изложил, че искането се основава на разпоредбата на чл.182, ал.3 от АПК, която изисква наличие на правен интерес за присъединяване към оспорването. В случая такъв не е налице, тъй като производството се развива по реда на специалния Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление,  в който изрично е предвидено кои лица имат право да оспорват решения на ОбС за провеждане на референдум. Това са вносителите за предложението за референдум, съответният областен управител и прокурорът по силата на чл.16 от АПК. Молителите нямат нито едно от тези качества. Отделно за тях не е налице пряк и непосредствен правен интерес от оспорването, тъй като  решението на ОбС за провеждане на местния референдум само по себе си не би могло да наруши или застраши техните права на собственост. Такова засягане евентуално би се получило от последващи административни актове, постановени с оглед резултатите от референдума. За молителите не е налице абсолютна положителна процесуална предпоставка за упражняване право на жалба против решение на ОбС Стара Загора № 862/27.04.2017г., каквато представлява правният интерес, поради което и не допуска присъединяване на посочените лица като оспорващи решение № 862/27.04.2017г. на ОбС Стара Загора в производството по адм.д.№ 225/ 2017г. по описа на Административен съд Стара Загора.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд  в 7-дневен срок от уведомяване на молителите и от днес за страните.

Разглеждане на делото ще бъде насрочено след влизане в сила на настоящото определение.


КРАЙ

Ивелина Колева, съдебен администратор
0886393077

22 юни 2017 г.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СТАРА ЗАГОРА ЗАВЪРШИ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ПРОГРАМА „СЪДЕБНАТА ВЛАСТ – ИНФОРМИРАН ИЗБОР И ГРАЖДАНСКО ДОВЕРИЕ. ОТВОРЕНИ СЪДИЛИЩА И ПРОКУРАТУРИ” И ДАРИ ЛИТЕРАТУРА ЗА БИБЛИОТЕКАТА НА СОУ „МАКСИМ ГОРКИ” – СТАРА ЗАГОРА


Заместник председателят на АС-Стара Загора - Галина Динкова и съдия Михаил Русев, представиха на 21.06.2017 г. пред ученици от Х  клас на СОУ “Максим Горки”, гр. Стара Загора заключителна лекция  по Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”, в която Административен съд – Стара Загора участва. Образователната програма е съвместна инициатива на Висшия съдебен съвет и Министерството на образованието, на която Върховният административен съд и всички административни съдилища  са партньори през учебната 2016/2017 г.


Конституцията на Република България и книгата „История на България в дати”, дари Административен съд – Стара Загора за библиотеката на СОУ “Максим Горки”, по повод завършване на образователната програма. Дарената литература е закупена със средства, отпуснати от ВСС за реализиране на образователната програма.


С успешното завършване на образователната програма се постигна и нейната основна цел – повишаване информираността на учениците относно статута, структурата и функциите на съдебната власт в Република България, формирането на правна грамотност и култура, както и постигане на разбираемо и отворено към обществото правосъдие.КРАЙ

Ивелина Колева, съдебен администратор
0886393077

17 май 2017 г.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СТАРА ЗАГОРА ОБРАЗУВА 2 ДЕЛА ПО ПРОТЕСТ НА ПРОКУРОР В РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-СТАРА ЗАГОРА И ПО ЖАЛБА ПРОТИВ РЕШЕНИЕ № 862/27.04.2017 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА, КАСАЕЩО РЕФЕРЕНДУМ ЗА ПАРК „БЕДЕЧКА”


Административен съд – Стара Загора е образувал адм. дело № 225/2017 г. по протест на прокурор в Районна прокуратура – Стара Загора и адм. дело № 229/2017 г. по жалба на гражданин, и двете против Решение №862/27.04.2017г. на Общински съвет Стара Загора, взето по протокол № 21 от същата дата, с което се дава съгласие за провеждане на местен референдум със следния въпрос: 1. „Да бъде ли извършено отчуждаване на частните незастроени имоти в квартал „Бедечка”, по реда на Закона за общинската собственост и Закона за устройство на територията? На територията на отчуждените имоти да се изгради парк, за сметка на бюджета и активи на Община Стара Загора”.  

И по двете дела е направено изрично искане за спиране изпълнението на Решение № 862/27.04.2017г. на Общински съвет – Стара Загора.

Съдебният състав по адм. дело № 225/2017г., се е произнесъл с определение, с което е оставил без уважение искането за спиране  изпълнението на протестираното решение като неоснователно. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд  в 7-дневен срок от съобщаването.

Съдебният състав по адм. дело № 229/2017г. се е произнесъл с определение, с което оставя без разглеждане жалбата и искането за спиране изпълнението на обжалваното решение като процесуално недопустими и е прекратил производството по делото. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд  в 7-дневен срок от съобщаването.КРАЙ

Ивелина Колева, съдебен администратор
0886393077

22 март 2017 г.

Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие.
Отворени съдилища и прокуратури” стартира Административен съд – Стара Загора


С лекция на тема Професия „съдия", Административен съд – Стара Загора стартира  Образователната програма „Съдебната власт-информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури” в партньорство със СОУ „Максим Горки”, гр. Стара Загора.

Заместник председателят на АС-Стара Загора - Галина Динкова и съдия Михаил Русев, представиха на 21.03.2017 г. пред ученици от ХІІ  клас на СОУ “Максим Горки”, гр. Стара Загора лекция за професията „Съдия” . Учениците получиха отговор на въпросите: Как се става съдия – изисквания според Закона за съдебната власт? Човекът под тогата - качества, които трябва да притежава съдията и Статут на административните съдии в Република България.
Лекцията е част от цикъла лекции по Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”, в която Административен съд – Стара Загора участва. Образователната програма е съвместна инициатива на Висшия съдебен съвет и Министерството на образованието, на която Върховният административен съд и всички административни съдилища  са партньори.КРАЙ

Ивелина Колева, съдебен администратор
0886393077

02 март 2017 г.

Административен съд - Стара Загора тържествено отбеляза своя 10 годишен юбилей

На 01.03.2017 г. Административен съд гр. Стара Загора тържествено отбеляза навършването на 10 години от създаването и започването на дейността си. На събитието присъстваха съдията от ВАС Пламен

Петрунов, председателят на АССГ Радостин Радков - двамата работили в АС Стара Загора, председателят на ОС-Стара Загора, административният ръководител на Окръжна прокуратура Стара Загора, председатели на районни съдилища от съдебния окръг, административният ръководител на  Районна прокуратура Стара Загора, представители на държавната и местнаaта власт, ръководители на административните органи, с които работи съда, представители на духовенството и представители на медиите, настоящи и бивши съдии и съдебни служители от Административен съд гр. Стара Загора.


още за събитието ...


25 ноември 2016 г.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СТАРА ЗАГОРА ОБРАЗУВА 16 ДЕЛА ПО ЖАЛБИ НА СОБСТВЕНИЦИ НА ИМОТИ В КВ. „БЕДЕЧКА” ПРОТИВ РАЗПОРЕЖДАНЕ ЗА ДОПУСНАТО ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕД НА ЗАМ. КМЕТА НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА, С КОЯТО Е НАЛОЖЕНА ПЪЛНА СТРОИТЕЛНА ЗАБРАНА ЗА ВРЕМЕТО, НЕОБХОДИМО ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОУП И ПУП ЗА КВ. „БЕДЕЧКА”


Административен съд – Стара Загора е образувал в периода 21-25 ноември 2016 г. 16 дела  по жалби на собственици на имоти в кв. „Бедечка” против разпореждане за допуснато на основание чл. 60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на Заповед № 10-00-2354 от 04.11.2016г., издадена от Заместник Кмета на Община Стара Загора, оправомощен със Заповед № 10-00-2306 от 31.10.2016г. на Кмета на Община Стара Загора. Със заповедта, разпореждането за предварителното изпълнение на която се оспорва, на основание чл.198, ал.1, т.1, ал.2, изр.1, ал.4 и ал.5 от ЗУТ, е наложена пълна строителна забрана за времето, необходимо за изменение на Общия устройствен план /ОУП/ и Подробния устройствен план /ПУП/ за кв. ”Бедечка”, гр. Стара Загора с посочен териториален обхват по ПУП - ПРЗ на кв. „Бедечка”, гр. Стара Загора, одобрен с Решение № 283 от 28.06.2012г. на Общински съвет – Стара Загора, но за не повече от две години.


По всички образувани административни дела,  състави на съда са се  произнесли с определения, с които са отхвърлили жалбите против разпореждане за допуснато на основание чл. 60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на Заповед № 10-00-2354 от 04.11.2016г., издадена от Заместник Кмета на Община Стара Загора, в частта му за  собствените на жалбодателите имоти в кв. „Бедечка” по плана на гр. Стара Загора, като неоснователни и са оставени без разглеждане жалбите против разпореждане за допуснато на основание чл. 60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на Заповед № 10-00-2354 от 04.11.2016г., издадена от Заместник Кмета на Община Стара Загора, в останалата му част, като недопустима. Производствата по делата в тази част са прекратени.


Определенията подлежат на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването.КРАЙ

Ивелина Колева, съдебен администратор
0886393077

07 ноември 2016 г.

СЪДИЯ ДАРИНА МАТЕЕВА-БАЗИТОВА И СЪДИЯ СТИЛИЯН МАНОЛОВ
ВСТЪПИХА В ДЛЪЖНОСТ В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СТАРА ЗАГОРА


На 07 ноември 2016 г. от 14,00 часа в Зала № 2, в сградата на Административен съд - Стара Загора, се състоя тържествена церемония по встъпване в длъжност  на съдиите Дарина Стойкова Матеева – Базитова и Стилиян Кирилов Манолов.

Председателят на Административен съд – Стара Загора, съдия Бойка Табакова връчи актовете за встъпване на двамата съдии, като ги поздрави за  отличното представяне на конкурса и им пожела крепко здраве и много професионални успехи.

На събитието присъстваха г-н Красимир Георгиев – председател на окръжен съд Стара Загора, г-н Дичо Атанасов – административен ръководител на Окръжна прокуратура – Стара Загора, Председателите на Районните съдилища от Старозагорския съдебен район, съдиите от Административен съд–Стара Загора и представители на медиите.

Съдия Дарина Матеева – Базитова и съдия Стилиян Манолов благодариха за топлото посрещане и изразиха удовлетворение, че ще правораздават в Административен съд – Стара Загора.

Съдия Дарина Матеева – Базитова  е с 22 години юридически стаж. След отлично представяне в конкурс за повишаване в длъжност и преместване, с Решение на  Висшия съдебен съвет по Протокол №16 от 31.03.2016 г., тя бе повишена от длъжност „Съдия” в Районен съд - Пловдив в длъжност „Съдия” в Административен съд – Стара Загора.

Съдия Стилиян Манолов е с 12 години юридически стаж. След отлично представяне в конкурс за повишаване в длъжност и преместване, с Решение на  Висшия съдебен съвет по Протокол №16 от 31.03.2016 г., той бе повишен от длъжност „Съдия” в Районен съд – Карлово в длъжност „Съдия” в Административен съд – Стара Загора.КРАЙ

Ивелина Колева, съдебен администратор
0886393077

02 ноември 2016 г.

ВСТЪПВАНЕ В ДЛЪЖНОСТ НА НОВОНАЗНАЧЕНИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ СЪДИИ
В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СТАРА ЗАГОРА


На 07 ноември 2016 г. от 14,00 часа в Зала № 2, в сградата на Административен съд - Стара Загора, бул. „Руски” № 44, ет.5.,  ще се състои церемонията по встъпване в длъжност  на съдиите Дарина Стойкова Матеева – Базитова и Стилиян Кирилов Манолов.

За събитието са поканени г-н Георги Колев – председател на Върховния административен съд, г-н Красимир Георгиев – председател на окръжен съд Стара Загора, г-н Дичо Атанасов – Административен ръководител на Окръжна прокуратура – Стара Загора и Председателите на Районните съдилища от Старозагорския съдебен район.КРАЙ

Ивелина Колева, съдебен администратор
0886393077

24 октомври 2016 г.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СТАРА ЗАГОРА ОБРАЗУВА 8 ДЕЛА
ПО ЖАЛБИ ПРОТИВ РЕШЕНИЕ № 521/29.09.2016 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА, КАСАЕЩО ПАРК „БЕДЕЧКА”


Административен съд – Стара Загора е образувал осем дела през месец септември 2016 г. по жалби на граждани против Решение № 521 взето по Протокол № 13 от 29.09.2016 г. на Общински съвет Стара Загора, с което се възлага на кмета на Община Стара Загора да предприеме необходимите действия за изработване на проект за изменение на ОУП и последваща изработка на ПУП в парк „Бедечка”.

По четири от образуваните административни дела - №№ 444, 448, 451 и 452, всички по описа на съда за 2016 г.,  два състава на съда са се произнесли с определения, с които са оставили без разглеждане жалбите като недопустими и са прекратили производството по делата.

Определенията подлежат на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд  в 7-дневен срок от съобщаването им.

По две от образуваните на това основание дела, производството е оставено без движение, а по други две, са изискани допълнителни доказателства.КРАЙ

Ивелина Колева, съдебен администратор
0886393077

19 октомври 2016 г.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СТАРА ЗАГОРА ОБРАЗУВА 22 ДЕЛА
ПО ЖАЛБИ СРЕЩУ ЗАПОВЕДИ НА КМЕТА НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОННИ КЪЩИ


Административен съд – Стара Загора е образувал двадесет и две дела през месец септември 2016 г. по жалби на граждани против заповеди на кмета на Община – Стара Загора с правно основание чл. 225 а от Закона за устройство на територията.
По десет от образуваните дела се проведоха съдебни заседания на 18.10.2016 г., от които четири са обявени за решаване, а шест са

отложени за събиране на допълнителни доказателства. Заседанията по отложените дела ще се проведат през месец ноември.
За проведените съдебни заседания бе излъчен репортаж по ТВ „Загора”.
По дванадесет от образуваните на това основание дела, предстоят съдебни заседания през  месец октомври и месец ноември.

КРАЙ

Ивелина Колева, съдебен администратор
0886393077

18 октомври 2016 г.

В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СТАРА ЗАГОРА СА ПОСТЪПИЛИ
22 ЖАЛБИ НА ГРАЖДАНИ ПРОТИВ ЗАПОВЕДИ НА КМЕТА НА ОБЩИНА – СТАРА ЗАГОРА ОТ 29.08.2016г.
ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОННИ КЪЩИ


„В Административен съд – Стара Загора са постъпили 22 жалби на граждани против заповеди на кмета на Община – Стара Загора от 29.08.2016 г. за премахване на незаконни къщи” – заяви в интервю за Телевизия „Загора”, съдия Бойка Табакова – председател на Административен съд – Стара Загора.

„По постъпилите жалби са образувани 22 дела, с правно основание чл. 225 а от Закона за устройство на територията. Едно от делата към момента е оставено без движение, а останалите дела са насрочени за разглеждане в съдебно заседание. Делата са разпределени на различни състави.Първите десет от образуваните дела са насрочени за съдебни заседания на 18.10.2016 г.
По дванадесет от образуваните на това основание дела, предстоят съдебни заседания през  месец октомври и месец ноември” – заяви още в интервюто съдия Табакова.

КРАЙ

Ивелина Колева, съдебен администратор
0886393077

10 октомври 2016 г.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СТАРА ЗАГОРА ОБРАЗУВА 18 ДЕЛА
ПРОТИВ ТЕКСТОВЕ ОТ НАРЕДБИ НА ОБЩИНИ ОТ ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ПО ПОДАДЕНИ ПРОТЕСТИ ОТ
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – СТАРА ЗАГОРА, РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – КАЗАНЛЪК И  РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – РАДНЕВО


Административен съд – Стара Загора е образувал осемнадесет дела, от месец април 2016 г. до момента, по протест на Окръжна прокуратура – Стара Загора, Районна прокуратура  - Казанлък и Районна прокуратура – Раднево срещу текстове от общински наредби, приети с решения на общинските съвети – Стара Загора,  Казанлък, Чирпан, Раднево, Братя Даскалови, Опан, Гурково, Гълъбово и Павел баня.
По три от делата, образувани по протест против текстове от Наредба за условията и реда за разкопаване на елементите на техническата инфраструктура на Община Братя Даскалови и против Приложение 1 към чл. 57 от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Опан и Община Гурково, производството е прекратено, поради оттегляне на оспорените от наредбите разпоредби.
Шест от делата, образувани по протест  против текстове от Наредба за условията и реда за разкопаване на елементите на техническата инфраструктура на територията на Община Чирпан, Община Стара Загора и Община Раднево, Наредба за определяне на местните данъци и такси на територията на Община Казанлък и Община Гълъбово и Наредба за изграждане и опазване на зелената система на Община Раднево са приключили с решения, с които по две дела са отменени протестираните разпоредби, като незаконосъобразни, а по четири дела  протестираните разпоредби са обявени за нищожни.
Решенията по три от делата образувани по протест против текстове от Наредба за определяне на местните данъци и такси на територията на Община Казанлък и Наредба за условията и реда за разкопаване на елементите на техническата инфраструктура на територията на Община Чирпан и Община Раднево,  са влезли в законна сила.  

По девет от образуваните на това основание дела, предстоят съдебни заседания през  месец октомври и месец ноември.

КРАЙ

Ивелина Колева, съдебен администратор
0886393077

18 април 2016 г.

С презентация и история в снимки отбелязаха
Деня на отворените врати в Административен съд – Стара Загора


Ученици от ТГ „Княз Симеон Търновски“, ПГСАГ „Лубор Байер”, СОУ „Максим Горки”, граждани и журналисти се отзоваха на поканата от Административен съд – Стара Загора за организирания на 15.04.2016 г. „Ден на отворените врати”.
Председателят на съда – Бойка Табакова приветства гостите на организирания за четвърта поредна година „Ден на отворените врати” в Административен съд – Стара Загора.

още за събитието ...


12 април 2016 г.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СТАРА ЗАГОРА  ОБЯВИ 15 АПРИЛ ЗА „ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ”

„Ден на отворените врати” организира в петък, 15.04.2016 г. Административният съд в Стара Загора. Инициативата се осъществява с цел популяризиране дейността на съда и е във връзка с 16 април Ден на българската Конституция, професионален празник на юристи и съдебни служители.

В рамките на събитието, гостите ще бъдат запознати с функциите на Административния съд като арбитър между институциите и гражданите, с историята и дейността на съда, с възможностите за извършване на справки по дела през интернет,  със структурата на институцията и работата на съдиите и съдебната администрация, с правилата за посещение и поведение в съда и съдебните зали.  Ще проследят процеса за случайно разпределение на делата и ще могат да зададат въпросите, които ги интересуват.

Поканени са ученици,  представители на институции, на бизнес-общността и  граждани да вземат участие в събитието, което ще се проведе от  11,00 ч. на 15 .04. 2016 г. в сградата на Административен съд
Стара Загора, бул. „Руски” № 44, ет. 5.


За контакти: Ивелина Колева, съдебен администратор, тел. 0886 393 077;
042 / 65 10 40

31 март 2016 г.

ВАС остави в сила решението на Административен съд-Стара Загора за избор на кмет на с. Самуилово, Община – Стара Загора


Върховният административен съд остави в сила Решение №293 от 21.12.2015 г. на Административен съд–Стара Загора, постановено по адм. дело № 455/2015 г., с което е потвърдено Решение № 319-22-МИ/НР от 26.10.2015 г. на Общинска избирателна комисия – Стара Загора, с което е обявен за избран за кмет на с. Самуилово, Община Стара Загора, на първи тур Атанасия Димитрис Иванова, издигната от ПП „ГЕРБ”.


Решението на ВАС е окончателно.

КРАЙ

Ивелина Колева, съдебен администратор
0886393077

31 март 2016 г.

ВАС остави в сила решението на Административен съд-Стара Загора  за избор на общински съветници в Община Стара Загора


Върховният административен съд остави в сила Решение № 262 от 10.12.2015 г. на Административен съд–Стара Загора, постановено по адм. дело № 454/2015 г., с което е потвърдено Решение № 319-26-МИ/НР от 26.10.2015г на Общинската избирателна комисия Стара Загора за избиране на общински съветници в Община Стара Загора.


Решението на ВАС е окончателно.

КРАЙ

Ивелина Колева, съдебен администратор
0886393077

18 март 2016 г.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СТАРА ЗАГОРА ОТЧЕТЕ ДЕЙНОСТТА СИ
ЗА  2015 ГОДИНА


На 17.03.2016 г. в зала „Библиотека” на Административен съд–Стара Загора се проведе Годишно отчетно събрание за дейността на съда през 2015 г.
Гости на събранието бяха съдия Румяна Монова - Заместник председател на Върховния Административен съд и ръководител на Първа колегия и съдия Ваня Анчева – председател на седмо отделение на ВАС.
Председателят на съда – Бойка Табакова представи доклад за дейността на Административен съд –Стара Загора през 2015 година.
В резюме доклада отразява следните данни:
По утвърденото длъжностно щатно разписание на съда към 31.12.2015 г. са определени 8 броя длъжности за магистрати, като през отчетния период са правораздавали 5 съдии.
Образуваните дела за разглеждане за 2015 г. са - 989 дела, от които– 544 бр. първоинстанционни административни дела и 445 бр. касационни административни дела.
Общият брой дела за разглеждане през 2015г. са 1200 бр., като в този брой са включени останалите висящи производства по 211 дела към 01.01.2015г. Общо свършените дела в края на отчетния период са 1001 бр. Предвид посочените данни, свършените дела представляват 83,42%  от всичко дела за разглеждане за отчетния период. В тримесечен срок през 2015г. са свършени 788 дела или 78,72% от общо свършените дела.
За отчетния период действителната натовареност на съдиите спрямо всички дела за разглеждане е 20,00 .
Върнатите дела от по-горна инстанция през 2015г. са 196. Налице е произнасяне от горната инстанция по правилността на обжалвания съдебен акт по 170 бр. дела, а в 18 от случаите производството пред касационната инстанция е прекратено, 8 дела са върнати по други причини.
Резултатите от върнатите в периода обжалвани съдебни актове, общо 170 за отчетния период са следните: потвърдени – 132 или 77,65%;  отменени изцяло – 31 или 18,24% ; отменени частично – 7 или 4,12% .
От посочените данни се налага извода за много добро качество на постановените актове,  което е и трайна тенденция за дейността на съда.
От доклада се установи, че и през този отчетен период е запазена тенденцията за по-голямо увеличаване натовареността на съдиите от Административен съд - Стара Загора. Независимо от това е налице съществено ускоряване на бързината на съдопроизводството. Отчетено бе професионалното и отговорно отношение на съдебните служители към пряката им работа, както и отличните условия на труд на съдиите и съдебните служители в АС Стара Загора, съставляващи стимул за постигане на още по - добри резултати.
Съдия Румяна Монова - заместник председател на Върховния Административен съд и ръководител на първа колегия,  похвали магистратите за постигнатите високи резултати в работата, отчетени в доклада. Сподели, че е впечатлена от наличието на съществена натовареност на съдиите и бързина на решаване на делата, при запазване на качеството на правораздаване. Изтъкна наблюденията си за отлични колегиални отношения. Отбеляза на следващо място, че условията на труд в сградата на АС - Стара Загора са отлични и като такива издигат престижа на съда като цяло и са повод за гордост.
Съдия Ваня Анчева – председател на седмо отделение на Върховния административен съд се присъедини към похвалите отправени към магистратите за постигнатите от тях високи резултати в работата и заяви, че споделя впечатленията на съдия Монова.
Пълният текст на Доклада за работата на Административен съд – Стара Загора е публикуван на сайта на съда, раздел „Отчетни доклади”
или тук.

КРАЙ

18.03.2016 г.
Ивелина Колева, съдебен администратор
088639307710 декември 2015 г.

Адм. дело № 452/2015 г.
Административен съд – Стара Загора отмени решение на ОИК – Братя Даскалови за избор на общински съветници  на Община Братя Даскалови.
Съдебен състав на АС-Стара Загора отмени Решение №107/26.10.2015г на Общинска избирателна комисия (ОИК) Братя Даскалови, област Стара Загора в частта в която е обявено  разпределението на заявените предпочитания (преференции) за отделните кандидати по кандидатска листа на политическа партия Българска социалистическа партия, както и в частта в която поименно са определени лицата, кандидати от листата на тази партия, избрани за общински съветници на община Братя Даскалови, като незаконосъобразно и връща книжата на ОИК Братя Даскалови за обявяване на действителните резултати в отменената част.
Делото е образувано  по жалба на Н.В.Б.,***, като кандидат за общински съветник  с пореден номер 9 от листата на политическа партия „Българска социалистическа пария  против Решение №107/26.10.2015г на Общинска избирателна комисия (ОИК) Братя Даскалови, област Стара Загора за избиране на общински съветници на община Братя Даскалови в частта му за разпределение на заявените предпочитания за отделните кандидати за общински съветници на община Братя Даскалови от кандидатската листа на БСП, съответно за обявяване на лицата, избрани за общински съветници от тази партия.
Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от обявяването му.
Решение №264/09.12.2015 г.

Адм. дело № 454/2015 г.
Съдебен състав на АС-Стара Загора потвърди Решение № 319-26-МИ/НР от 26.10.2015г на Общинската избирателна комисия - Стара Загора за избиране на общински съветници в Община Стара Загора.
Делото е образувано по жалби от И.И.И., Д.З.Ч., М.С.Ч. и П.Г. *** кандидати за общински съветници от листата на коалиция „ Реформаторски блок "; Х.Т.Н. - кандидат за общински съветник от ПП „ГЕРБ"; С.В.В. - кандидат за общински съветник от листата на коалиция „ Народен съюз "; Н.А.Д. кандидат за общински съветник от листата на коалиция „ Народен съюз "; Г.Я.К. *** - кандидат за общински съветник от ПП „ГЕРБ"; С.И. *** - кандидат за общински съветник от ПП „ГЕРБ"; Местна коалиция „ Истината за Стара Загора "; Н. *** - кандидат за общински съветник отлистата на коалиция „ Народен съюз " против Решение № 319-26-МИ/НР от 26.10.2015г на Общинската избирателна комисия /ОИК/ Стара Загора за избиране на общински съветници в Община Стара Загора.
В мотивите си съдът, сочи че с оглед констатираните несъответствия с оспорените протоколи на СИК, изразяващи се в неправилно посочен брой на предпочитания /преференции/, се налага извод, че при формиране на изборните резултати от проведения избор на общински съветници в Община Стара Загора са допуснати нарушения при установяването и отчитането на резултатите от гласуването с преференциален вот.  Въпреки констатираното неправилно определяне и отчитане от СИК на броя бюлетини /гласове/ с предпочитания за кандидати на коалиция „Реформаторски блок”, това се отразява на общия брой на получените преференциални гласове от кандидатите, но по същество не се отразява на обявения с оспореното решение на ОИК Стара Загора избор на лицата Р.С.Д., Ю.М.И., Н.И.О. и Р.К.Р. /кандидати № 1, № 26, № 7, № 3/ за общински съветници. Неправилното отчитане на валидни преференции, подадени за всеки от кандидатите, има за последица единствено невярно отчитане на броя на валидните гласове, които са получили обявените за избрани за общински съветници в Община Стара Загора. Но това обстоятелство не влиза в противоречие с обжалваното решение на ОИК Стара Загора, тъй като при правилно отчитане на валидните предпочитания отново кандидатите Р.С.Д., Ю.М.И., Н.И.О. и Р.К.Р. получават най-много от тях и се смятат за избрани, съгласно разпоредбите на чл.454 и на 437, ал.5 от ИК.
Останалите оплаквания в жалбите за допуснати нарушения в хода на изборния процес съдът счита за неоснователни.

Решението подлежи на обжалване пред ВАС, в 7-дневен срок от обявяването му.
Решение №262/10.12.2015 г.

Адм. дело № 455/2015 г. по жалба на
адв. Ивелина Иванова Илиева - АК Стара Загора, като представител на Живка Ганчева Жекова - кандидат за кмет на с.Самуилово, община Стара Загора от листата на коалиция „Реформаторски блок", регистрирана в ОИК СТАРА ЗАГОРА за участие в изборите за общински съветници и кметове,
против
Решение 324-МИ/НР от 29.10.2015 год на ОИК гр. Стара Загора.
Отлага делото за назначаване на нова съдебно-почеркова експертиза.
Делото е насрочно за
16.12.2015г., 15:30ч. ЗАЛА 1.

Адм. дело № 467/2015 г.

Административен съд – Стара Загора потвърди решение на ОИК – Братя Даскалови за избор на кмет на Община Братя Даскалови.
Съдебен състав на АС-Стара Загора потвърди Решение № 106/ 26.10.2015г. на Общинска избирателна комисия – Братя Даскалови, с което на основание чл.452 от Изборния кодекс е обявен за избран за кмет на община Братя Даскалови, област Стара Загора, на първи тур И.С.Т., издигнат от ПД „Социалдемократи”.  
Делото е образувано по жалба на С.Г.С. ***, подадена чрез пълномощника му адв.П.В. от САК.
В мотивите си съдът, сочи че няма установени допуснати съществени нарушения на изборния процес, които да са се отразили върху крайния изборен резултат и да са основание за обявяване на избора за недействителен.
Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от обявяването му.
Решение №257/10.12.2015 г.

07 декември 2015 г.

Адм. дело № 474/2015 г. по жалба на ИСА ЕМИН БЕСООЛУ  - кандидат за кмет на Община Павел баня,
против
Решение №189-МИ от 02.11.2015 г. на ОИК-Павел баня.
Решение №258/07.12.2015 г.

10 ноември 2015 г.

Образувани дела в Административен съд Стара Загора по жалби против решения на ОИК Стара Загора.


Адм. дело № 480/2015 г. по жалба на ПП Движение за права п свободи, представлявана от председателя на общински съвет на ДПС - Павел баня - МУРАД КАСИМ МОЛЛААХМЕД
против
Решение №189 - МИ/02.11.2015г. па ОИК Павел баня, с което е обявен за избран за Кмет на Община Павел баня на втори тур Станимир Христов Радевски.

ПРЕКРАТЯВА производството по Адм. дело №480/2015 год. по описа на Административен съд Стара Загора.
ПРИСЪЕДИНЯВА Адм. дело №480/2015 год. по описа на Административен съд Стара Загора към Адм. дело №474/2015 год. по описа на същия съд, за съвместно разглеждане.
Производството следва да продължи по Адм. дело №474/2015 год. по описа на Административен съд
Стара Загора.

03 ноември 2015 г.

Образувани дела в Административен съд Стара Загора по жалби против решения на ОИК Стара Загора.
/10 бр./


Адм. дело № 459/2015 г. по жалба на Милко Стаматов Чанков  - кандидат за общински съветник от КП "Реформаторски блок",
против
Решение №319-2б МИ /ПР от 26.10.2015 г. на ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Стара Загора за избиране на Общински съветници в чаена му т. IV. бюлетина № 33. позиция 4 - Румен Колев Ройдев - брой предпочитания /преференции/ 188 и т.V, № 39 Румен Колев Ройдев - Реформаторски блок.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №459/2015 год. по описа на Административен съд Стара Загора.
ПРИСЪЕДИНЯВА
Адм. дело №459/2015 год. по описа на Административен съд Стара Загора към адм. дело №454/2015 год. по описа на същия съд, за съвместно разглеждане.
Производството следва да продължи по адм. Дело №454/2015 год. по описа на Административен съд – Стара Загора
.


Адм. дело № 460/2015 г. по жалба на
ГОЧО ЯНЧЕВ КАРАГЬОЗОВ, кандидат за общински съветник от ПП „ГЕРБ", регистриран с Решение № 109/20.09.2015г. на ОИК Стара Загора,
против
РЕШЕНИЕ № 319-26 МИ/НР от 26.10.2015 г. на ОИК за обявяване на резултатите за местни избори за общински съветници.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №460/2015 год. по описа на Административен съд Стара Загора.
ПРИСЪЕДИНЯВА
Адм. дело №460/2015 год. по описа на Административен съд Стара Загора към адм. дело №454/2015 год. по описа на същия съд, за съвместно разглеждане.
Производството следва да продължи по адм. Дело №454/2015 год. по описа на Административен съд – Стара Загора
.


Адм. дело № 461/2015 г. по жалба на СТАНИСЛАВ ИВАНОВ СТОЯНОВ, кандидат за общински съветник от ПП „ГЕРБ", регистриран с Решение № 109/20.09.2015г. на ОИК Стара Загора,
против РЕШЕНИЕ № 319-26 МИ/НР от 26.10.2015 г. на ОИК за обявяване на резултатите за местни избори за общински съветници.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №461/2015 год. по описа на Административен съд Стара Загора.
ПРИСЪЕДИНЯВА
Адм. дело №461/2015 год. по описа на Административен съд Стара Загора към адм. дело №454/2015 год. по описа на същия съд, за съвместно разглеждане.
Производството следва да продължи по адм. Дело №454/2015 год. по описа на Административен съд – Стара Загора
.


Адм. дело № 462/2015 г. по жалба на
Местна коалиция „ИСТИНАТА ЗА СТАРА ЗАГОРА", рег. в ОИК с Решение № 068- МИ/НР от 13.09.2015г. и Решение №069 -МИ/НР от 13.09.2015г. чрез Янко Георгиев Янков в качеството на представляващ коалицията,
против
Решение №319 - 26 на ОИК - Стара Загора, с което са обявени резултатите от проведените местни изори 2015 г. в Община Стара Загора.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №462/2015 год. по описа на Административен съд Стара Загора.
ПРИСЪЕДИНЯВА
Адм. дело №462/2015 год. по описа на Административен съд Стара Загора към адм. дело №454/2015 год. по описа на същия съд, за съвместно разглеждане.
Производството следва да продължи по адм. Дело №454/2015 год. по описа на Административен съд – Стара Загора
.

Адм. дело № 463/2015 г. по жалба на
НИКОЛАЙ ПЕТРОВ КОЛЕВ, в качеството и на Кандидат за ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК на СТАРА ЗАГОРА, представен от коалиция НАРОДЕН СЪЮЗ, регистрирана за Местни избори на 25.10.2015 в гр. СТАРА ЗАГОРА,
против Решение № 319-26/26.10.2015 г. на ОИК , Стара Загора.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №463/2015 год. по описа на Административен съд Стара Загора.
ПРИСЪЕДИНЯВА
Адм. дело №463/2015 год. по описа на Административен съд Стара Загора към адм. дело №454/2015 год. по описа на същия съд, за съвместно разглеждане.
Производството следва да продължи по адм. Дело №454/2015 год. по описа на Административен съд – Стара Загора
.


Адм. дело № 464/2015 г. по жалба на Захари Колев Захариев - кандидат за кмет на Община Николаево
против Протокол №243800001 на СИК в гр.Николаево, област Стара Загора.

Адм. дело № 466/2015 г. по жалба на Калоян Петров Петров - кандидат за общински съветник от листата на коалиция „Реформаторски блок", регистрирана в ОИК СТАРА ЗАГОРА за участие в изборите за общински съветници и кметове,
против Решението на ОИК за определяне състава на Общински съвет Стара Загора.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №466/2015 год. по описа на Административен съд Стара Загора.
ПРИСЪЕДИНЯВА
Адм. дело №466/2015 год. по описа на Административен съд Стара Загора към адм. дело №454/2015 год. по описа на същия съд, за съвместно разглеждане.
Производството следва да продължи по адм. Дело №454/2015 год. по описа на Административен съд – Стара Загора
.


Адм. дело № 467/2015 г. по жалба на Сава Георгиев Савов
против Решение № 106 от 26.10.2015 г. на Общинската избирателна комисия (ОИК). община Братя Даскалови, област Стара Загора за избиране на кмет на община.
Делото е насрочено за 11 ноември 2015 г. 14.30 ч. ЗАЛА 4.

Адм. дело № 468/2015 г. по жалба на Българска социалистическа партия, представлявана от Михаил Райков Миков чрез Васил Самарски,
и Веселин Митков Калчев - кандидат за общински съветник в община Братя Даскалови, област Стара Загора,
против Решение № 107 от 26.10.2015 г. на Общинската избирателна комисия (ОИК). община Бпатя Даскалови, област Стапа Загора за избиране на общински съветници.
Производството е прекратено. Делото е присъединено към Адм. дело № 452/2015 г. и производството ще продължи по Адм. дело № 452/2015 г.

Адм. дело № 469/2015 г. по жалба на Атанас Асенов Атанасов - кандидат за Кмет на с. Черна гора
против резултатите за избор на Кмет на с. Черна гора.


По всички жалби има искане за отмяна на решенията на ОИК и за повторно преброяване на бюлетините.

02 ноември 2015 г.

Образувани дела в Административен съд Стара Загора по жалби против решения на ОИК Стара Загора.
/7 бр./


Адм. дело № 449/2015 г. по жалба на Никола Радевски в качеството му на кандидат за общински съветник във връзка с „неотчетени бюлетини за общински съветници преференциален вот на ПП „АБВ” в избирателна секция № 2403600010 и в избирателна секция № 243600003, гр. Чирпан”.

Адм. дело № 452/2015 г. по жалба на
НИКОЛА ВЪЛЕВ БУДАКОВ, кандидат за общински съветник с пореден номер 9 за преференции от листата на партия пореден номер 8 „Българска социалистическа нартия", Община Братя Даскалови,
срещу решението
за определяне резултатите за избиране на общински съветници по Протокол № 2404500001 на Общинска избирателна комисия Братя Даскалови, за Община Братя Даскалови.
Делото е насрочено за 13 ноември 2015 г. 14.00 ч. ЗАЛА 1.

Адм. дело № 454/2015 г. по жалба на адв. Ивелина Иванова Илиева - АК Стара Загора, лично за себе си като кандидат за общински съветник от листата на коалиция „Реформаторски блок", регистрирана в ОИК СТАРА ЗАГОРА за участие в изборите за общински съветници и кметове и като процесуален представител на:
Димитър Здравков Чорбаджиев - кандидат за общински съветник от листата на коалиция „Реформаторски блок", регистрирана в ОИК СТАРА ЗАГОРА за участие в изборите за общински съветници и кметове,
и Милко Стаматов Чанков  - кандидат за общински съветник от листата на коалиция „Реформаторски блок", регистрирана в ОИК СТАРА ЗАГОРА за участие в изборите за общински съветници и кметове,

и Петя Георгиева Арнаудова  - кандидат за общински съветник от листата на коалиция „Реформаторски блок", регистрирана в ОИК СТАРА ЗАГОРА за участие в изборите за общински съветници и кметове,
против
Решение 319-26-МИ/НР от 26.10.2015год на ОИК гр. Стара Загора.
Делото е насрочено за 11 ноември 2015 г. 14.00 ч. ЗАЛА 2.

Адм. дело № 455/2015 г. по жалба на
адв. Ивелина Иванова Илиева - АК Стара Загора, като представител на Живка Ганчева Жекова - кандидат за кмет на с.Самуилово, община Стара Загора от листата на коалиция „Реформаторски блок", регистрирана в ОИК СТАРА ЗАГОРА за участие в изборите за общински съветници и кметове,
против
Решение 324-МИ/НР от 29.10.2015 год на ОИК гр. Стара Загора.
Делото е насрочено за 10 ноември 2015 г. 15.00 ч. ЗАЛА 1.

Адм. дело № 456/2015 г. по жалба на
ХРИСТО ТЕНЕВ НЕДЯЛКОВ, в качеството и на Кандидат за ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК на СТАРА ЗАГОРА, представен от ПП ГЕРБ, регистрирана за Местни избори на 25.10.2015 в гр. СТАРА ЗАГОРА,
против
Решение на ОИК Стара Загора от 26.10.2015г за определяне състава на Общински съвет Стара Загора.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №456/2015 год. по описа на Административен съд Стара Загора.
ПРИСЪЕДИНЯВА
Адм. дело №456/2015 год. по описа на Административен съд Стара Загора към адм. дело №454/2015 год. по описа на същия съд, за съвместно разглеждане.
Производството следва да продължи по адм. Дело №454/2015 год. по описа на Административен съд – Стара Загора
.Адм. дело № 457/2015 г. по жалба на СИЛВИЯ ВЕНЕСЛАВОВА ВЕЛЕВА, в качеството и на Кандидат за ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК на СТАРА ЗАГОРА, представен от коалиция НАРОДЕН СЪЮЗ, регистрирана за Местни избори на 25.10.2015 в гр. СТАРА ЗАГОРА,
против Решение на ОИК Стара Загора от 26.10.2015г за определяне състава на Общински съвет Стара Загора.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №457/2015 год. по описа на Административен съд Стара Загора.
ПРИСЪЕДИНЯВА
Адм. дело №457/2015 год. по описа на Административен съд Стара Загора към адм. дело №454/2015 год. по описа на същия съд, за съвместно разглеждане.
Производството следва да продължи по адм. Дело №454/2015 год. по описа на Административен съд – Стара Загора
.


Адм. дело № 458/2015 г. по жалба на НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ ДИМИТРОВ, в качеството и на Кандидат за ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК на СТАРА ЗАГОРА, представен от коалиция НАРОДЕН СЪЮЗ, регистрирана за Местни избори на 25.10.2015 в гр. СТАРА ЗАГОРА,
против Решение на ОИК Стара Загора от 26.10.2015г за определяне състава на Общински съвет Стара Загора.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №458/2015 год. по описа на Административен съд Стара Загора.
ПРИСЪЕДИНЯВА
Адм. дело №458/2015 год. по описа на Административен съд Стара Загора към адм. дело №454/2015 год. по описа на същия съд, за съвместно разглеждане.
Производството следва да продължи по адм. Дело №454/2015 год. по описа на Административен съд – Стара Загора
.


По всички жалби има искане за отмяна на решенията на ОИК и за повторно преброяване на бюлетините.

9 април 2015 г.

На 16 април 2015 г.,  Административен съд - Стара Загора  за пореден път организира  „Ден на отворените врати” от 11,30 часа в Зала № 2, в сградата на съда, бул. „Руски” № 44, ет.5. Инициативата се осъществява с цел популяризиране дейността на съда и е във връзка с 16 април – Ден на българската Конституция, професионален празник на юристи и съдебни служители.

още за събитието ...


20 март 2015 г.

СЪДИЯ МИРОСЛАВ МИРЧЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОСМО ОТДЕЛЕНИЕ НА ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПРИСЪСТВА НА ГОДИШНОТО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ НА  АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СТАРА ЗАГОРА


Днес, 20.03.2015 г. в зала № 2 на Административен съд Стара Загора се проведе Годишно отчетно събрание за дейността на съда през 2014 г.

Гост на събранието беше съдия Мирослав Мирчев
Председател на осмо отделение на ВАС.

Председателят на съда
Бойка Табакова представи доклад за дейността на Административен съд Стара Загора през 2014 година.

От доклада се установи, че и през този отчетен период е запазена тенденцията за по-голямо увеличаване натовареността на съдиите от Административен съд - Стара Загора. Независимо от това е налице съществено ускоряване на бързината на съдопроизводството. Отчетено бе професионалното и отговорно отношение на съдебните служители към пряката им работа, както и отличните условия на труд на съдиите и съдебните служители в АС Стара Загора, съставляващи стимул за постигане на още по - добри резултати.

Съдия Мирослав Мирчев
Председател на осмо отделение на ВАС,  похвали магистратите за добрите постижения в работата и отчете като много добри резултатите от работата на магистратите, представени в доклада. Впечатление са му направили бързината на решаване на делата, при запазване на качеството на правораздаване, като изтъкна наблюденията си за отлични колегиални отношения, както между тях, така и между магистрати и служители. Отбеляза на следващо място, че условията на труд в сградата на АС - Стара Загора са отлични и като такива издигат престижа на съда като цяло и са повод за гордост.

Пълният текст на Доклада за работата на Административен съд Стара Загора е публикуван на сайта на съда, раздел „Отчетни доклади”.

13 януари 2015 г.

СЪДИИТЕ ОТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СТАРА ЗАГОРА, ПРОВЕДОХА ПЪРВОТО ЗА 2015 Г. ОБЩО СЪБРАНИЕ


В изпълнение на Решение на ВСС на РБ по протокол № 57 от 04.12.2014 г., допълнителна т. 4 за приемане на Единна методика по приложението на принципа за случайно разпределение на делата в районните, окръжните, административните, военните, апелативните и специализираните съдилища, на 06.01.2015 г. се проведе  Общо събрание на съдиите от Административен съд Стара Загора.

Събранието се проведе по предварително обявения дневен ред, а именно:
Обсъждане на Единна методика по приложението на принципа за случайно разпределение на делата в съдилищата, приета с Решение на ВСС по протокол № 57/04.12.2014 г., т. 4.1.4
„за времето на отсъствие на съдия докладчик, административният ръководител определя негов заместник по правила, приети с решение на общото събрание на съда”.

 В съответствие с  приетата от ВСС Единна методика по приложението на принципа за случайно разпределение на делата, Общото събрание на съдиите от Административен съд
Стара Загора взе следното решение:

В случай на отсъствие на съдия, негов заместник се определя по поредността на постъпване на делата, за които се налага заместване, по низходящ ред на старшинство на съдиите, като се започва от най-старшия по ранг. Всяко заместване се отразява в специален регистър, с посочване на вида, номера на делото и причината за заместването и  се издава конкретна заповед.

На основание на взетото Решение на Общото събрание на съдиите от Административен съд
Стара Загора от 06.01.2015 г. и Заповед № РД 12/08.01.2015 г. на Председателя на АС-Стара Загора са актуализирани Вътрешните правила за случайно разпределение на делата в Административен съд Стара Загора.

Утвърдените със заповед № РД - 13/12.01.2015 г. Вътрешни правила за случайно разпределение на делата в Административен съд Стара Загора са публикувани на интернет страницата на съда.


09 октомври 2014 г.

Висшият съдебен съвет с 15 гласа „за“, 2 „против“ и 6 „въздържал се“ избра Бойка Табакова - Писарова за административен ръководител – председател на Административен съд – Стара Загора. Другият кандидат Тоньо Тонев и.ф. административен ръководител на Окръжен съд – Стара Загора получи 5 гласа „за“, 8 „против“ и 10 „въздържал се“.

Съдия Табакова има над 18 години юридически стаж. Била е съдия в Районен съд – Нова Загора, съдия в Административен съд – Стара Загора, като от 2007г. до 2014г. е заместник-председател на Административния съд.

В изслушването си пред ВСС съдия Табакова заяви, че се наблюдава трайна тенденция за увеличаване на новообразуваните дела, без това да се отрази на срочността и качеството на постановените актове. В този смисъл генералната цел, която ще следва при управлението на Административен съд – Стара Загора е запазване на оптималния баланс между срочност и качество на съдебните актове, запазване и обогатяване на внедрените и доказани ефективни практики за бързо, професионално и прозрачно правораздаване. Основните задачи, които си поставя съдия Табакова са решаване на делата в законоустановените срокове, качествено и своевременно съдебно-административно обслужване на гражданите, осигуряване на равни възможности за изява и развитие на отделните магистрати и съдебни служители, законосъобразно и ефективно разходване на финансовите средства. Друг приоритет в бъдещата й дейност ще бъде намаляване броя на отменените и изменени съдебни актове, уеднаквяване практиката на отделните съдии по идентични казуси.

Към съдия Табакова бяха поставени въпроси от Юлиана Колева, Юлия Ковачева, Мария Кузманова и Соня Найденова свързани с натовареността на съдиите и въвеждането на обща норма за натовареността от ВСС, наличието на противоречива практика и мерките за преодоляването й в Административен съд – Стара Загора, участието на Общото събрание на съдиите в дейността на съда и въвеждането на допълнителни позитивни практики.

Обсъждането на кандидатурите на двамата претенденти за поста започна с изказване на председателя на Върховния административен съд Георги Колев, който направи сравнение на професионалните качества, изготвените концепции и представянето на двамата участници в конкурсната процедура.

Кандидатурата на съдия Табакова бе подкрепена от Юлия Ковачева, която подчерта ясната й визия за това какво следва да бъде запазено, надградено и въведено с цел подобряване дейността на Административен съд-Стара Загора. Според нея изборът на Съдия Табакова би бил справедливото кариерно израстване за съдия от административния съд, познаващ неговите проблеми, участвал в създаването и структурирането му, и имащ административен опит като част от управленския му екип.
СЪДИЯ БОЙКА ТАБАКОВА НЕ СЕ ПРИТЕСНЯВА
ЗА СМЕТКИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪДСъдия   Бойка Табакова и.д. председател на Административен съд - Стара Загора участва в репортаж по централната емисия новини на bTV на 24.06.2014 г. за общините, съдилищата и други институции, които имат сметки в Корпоративна търговска банка.

„На този етап мога да заявя, че единствените затруднения, които изпитахме във връзка със спиране работата на КТБ,  това е блокирането на средства по набирателната сметка на Административен съд Стара Загора. Със съдействието на ВСС от днес, 24 юни 2014 г. всички съдилища в страната, които имат сметки в КТБ, разкриват нови в други банки. Новите банкови сметки на АС
Стара Загора са в SG Експресбанк, клон Стара Загора, ул. „Цар Симеон Велики” 112. Номерата им са посочени на сайта на съда“, заяви пред bTV съдия Табакова.„Ден на отворените врати” организира в сряда, 16.04.2014 г. Административният съд в Стара Загора. Инициативата се осъществява с цел популяризиране дейността на съда и е във връзка с 16 април – Ден на българската Конституция, професионален празник на юристи и съдебни служители.

още за събитието ...


 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню