Пресцентър към Административен съд Стара Загора - Административен съд - Стара Загора

търси
Отиване към съдържанието

Главно меню:

Пресцентър към Административен съд Стара ЗагораАДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
СТАРА ЗАГОРА  
ОБЯВИ 16 АПРИЛ ЗА
ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ„Ден на отворените врати” организира в сряда, 16.04.2014 г. Административният съд в Стара Загора. Инициативата се осъществява с цел популяризиране дейността на съда и е във връзка с 16 април Ден на българската Конституция, професионален празник на юристи и съдебни служители.

В рамките на събитието, гостите ще бъдат запознати с функциите на Административния съд като арбитър между институциите и гражданите, с историята и дейността на съда, с възможностите за извършване на справки по дела през интернет,  със структурата на институцията и работата на съдиите и съдебната администрация, с правилата за посещение и поведение в съда и съдебните зали.  Ще проследят процеса за случайно разпределение на делата и ще могат да зададат въпросите, които ги интересуват.

В тази връзка, каним ученици,  представители на институции, неправителствени организации, бизнес-общността и  граждани да вземат участие в събитието, което ще се проведе от  10,30 ч. на 16 .04. 2014 г. в сградата на Административен съд
Стара Загора, бул. „Руски” № 44, ет. 5.


За контакти: Ивелина Колева, съдебен администратор, тел. 0886 393 077;
042 / 65 10 40

 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню