Пресцентър към Административен съд Стара Загора - Административен съд - Стара Загора

търси
Отиване към съдържанието

Главно меню:

Пресцентър към Административен съд Стара ЗагораАДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
СТАРА ЗАГОРА  
ОБЯВИ 16 АПРИЛ ЗА
ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ"Ден на отворените врати" организира в четвъртък, 16 април 2015 г., Административният съд в Стара Загора. Инициативата се осъществява с цел популяризиране дейността на съда и е във връзка с 16 април Ден на българската Конституция, професионален празник на юристи и съдебни служители.


На 16 април 2015 г.,  Административен съд - Стара Загора  за пореден път организира  „Ден на отворените врати” от 11,30 часа в Зала № 2, в сградата на съда, бул. „Руски” № 44, ет.5.

В рамките на събитието, гостите ще присъстват в открито съдебно заседание, ще бъдат запознати с функциите на Административния съд като арбитър между институциите и гражданите, с историята и дейността на съда, с възможностите за извършване на справки по дела през интернет, със структурата на институцията и работата на съдиите и съдебната администрация. Ще проследят процеса за случайно разпределение на делата и ще могат да зададат въпросите, които ги интересуват.

Ще разгледат изложба за  развитието на съдебната система в периода от 1878 г. до наши дни и създаването на Търновската конституцията
1879 г.

Изложбата се организира от Регионална библиотека „Захари Княжески” по покана на Административен съд
Стара Загора.
За участие в проявата са поканени ученици, граждани, представители на неправителствени организации и бизнес - общността.


За контакти: Ивелина Колева, съдебен администратор,
тел. 0886 393 077
042 / 65 10 40

 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню