КОНТАКТИ - Административен съд - Стара Загора

търси
Отиване към съдържанието

Главно меню:

КОНТАКТИ

ПРЕДСЕДАТЕЛ
БОЙКА ТАБАКОВА

тел. / факс : 042 / 65 10 40
        
факс : 042 / 65 10 30
е-mail
: b_tabakova@adms-sz.com
е-mail :
b.tabakova@sz-adc.justice.bg

ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ
ГАЛИНА ДИНКОВА
  тел. 042 / 65-10-40
факс : 042 / 65 10 30
e-mail : g_dinkova@adms-sz.com

e-mail : g.dinkova@sz-adc.justice.bg

СЪДЕБЕН АДМИНИСТРАТОР

тел. / факс : 042 / 65 10 40
e-mail : info@adms-sz.com
e-mail : admin_court-sz@mbox.contact.bg

СЪДИИ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЕКРЕТАР

тел. / факс : 042 / 65 10 40
        факс : 042 / 65 10 30
e-mail : info@adms-sz.com
e-mail : admin_court-sz@mbox.contact.bg

ИРЕНА ЯНКОВА
тел. 042 / 65-10-40
e-mail: i_yankova@adms-sz.com
е-mail: i.yankova@sz-adc.justice.bg

РАЙНА ТОДОРОВА
тел. 042 / 65-10-40
e-mail: r_todorova@adms-sz.com
е-mail: r.todorova@sz-adc.justice.bg

МИХАИЛ РУСЕВ
тел. 042 / 65-10-40
e-mail: m_rusev@adms-sz.com
е-mail: m.rusev@sz-adc.justice.bg

ДАРИНА ДРАГНЕВА
тел. 042 / 65-10-40
e-mail:d
_dragneva@adms-sz.com
е-mail: d.dragneva@sz-adc.justice.bg

СЧЕТОВОДСТВО

тел. / факс : 042 / 65 10 40
e-mail
: atanasov@adms-sz.com

СТИЛИЯН МАНОЛОВ
тел. 042 / 65-10-40
е-mail: s_manolov@adms-sz.com
е-mail: s.manolov@sz-adc.justice.bg

ДЕЛОВОДСТВО

тел.  : 042 / 65 10 80
факс : 042 / 65 10 30
e-mail : delovodstvo@adms-sz.com
e-mail : delovodstvo@sz-adc.justice.bg

СЪДЕБЕН ПОМОЩНИК

тел. 042 / 65-10-40
e-mail : info@adms-sz.com
e-mail : admin_court-sz@mbox.contact.bg

СЪДЕБНИ СЕКРЕТАРИ

тел. 042 / 65-10-80

ПРИЗОВКАРИ

тел. 042 / 65-10-80

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню