ПРЕСЦЕНТЪР Отворени Врати 2016 - Административен съд - Стара Загора

търси
Отиване към съдържанието

Главно меню:

ПРЕСЦЕНТЪР Отворени Врати 2016

С презентация и история в снимки отбелязаха
Деня на отворените врати
в
Административен съд
Стара Загора


Ученици от ТГ „Княз Симеон Търновски“, ПГСАГ „Лубор Байер”, СОУ „Максим Горки”, граждани и журналисти се отзоваха на поканата от Административен съд Стара Загора за организирания на 15.04.2016 г. „Ден на отворените врати”.

Председателят на съда Бойка Табакова приветства гостите на организирания за четвърта поредна година „Ден на отворените врати” в Административен съд Стара Загора. „Тази инициатива дава възможност на обществото да се запознае с работата на съдебната система, защото напоследък тя е обект на негативни критики, но със сигурност те не могат да се отнесат към работата на административните съдилища. Следете правата си и винаги, когато считате, че те са нарушени, не се притеснявайте да се обърнете към съда”- заяви председателят на АС Стара Загора, Бойка Табакова.

Зам. председателят на АС Галина Динкова, запозна присъстващите с нормативните актове, които регулират съдебната система у нас, с функциите и правомощията на КС, ВСС и министъра на правосъдието, както и със структурата и дейността на административния съд.  Галина Динкова посочи и някои от основните компетентности на съда и функциите му като арбитър между институциите и гражданите.

Председателят на съда
Бойка Табакова, представи нагледно как работи софтуерът за разпределение на дела.

Съдебният администратор
Ивелина Колева, запозна  присъстващите с работата на съдебната администрация и представи в снимки историята за развитието на административното правосъдие през годините от Следосвобожденската епоха1878 г. до създаването през 2006 г. на регионалните административни съдилища и в частност на старозагорския административен съд и преместването му в сградата, в която се помещава към момента.

Ивелина Колева,
съдебен администратор,
тел. 0886 393 077

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню